Aartsbisdom > Nieuws > ‘Op Tocht’: nieuws uit Rome en het aartsbisdom

‘Op Tocht’: nieuws uit Rome en het aartsbisdom

Het laatste nummer van ‘Op Tocht’ van 2022 staat voor een belangrijk deel in het teken van het Ad Limina-bezoek van de Nederlandse bisschoppen. In woord en veel beeld wordt teruggeblikt op deze dagen in Rome, waarvan de bisschoppen bemoedigd terugkeerden. Kardinaal Eijk besteedt zijn column ook aan het Ad Limina-bezoek – het is mogelijk zijn laatste geweest, zo schrijft hij.

De bisschoppen waren niet de enigen die vanuit Nederland recent Rome bezochten: rector Kuipers van de Utrechtse priester- en diakenopleiding het Ariënsinstituut was in Rome met vijf priesters die in de afgelopen vijf jaar zijn gewijd. Ze vierden er de Eucharistie in diverse basilieken, ontmoetten Nederlanders in Rome en wisselden ervaringen uit. Pastoor Ronald den Hartog (parochie St. Jan de Doper) was één hen, hij vertelt in dit nummer van ‘Op Tocht’ over de achtergronden van deze Romereis.
Maar er is ook nieuws uit het Aartsbisdom Utrecht zelf: zo werden in ‘s-Heerenberg (H. Gabriëlparochie) drie Stolpersteine (struikelstenen) gelegd voor de priesters Galama, Van Rooijen en Hegge. Zij werden in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gearresteerd en naar concentratiekampen afgevoerd, alleen Hegge overleefde de oorlog. In ‘Op Tocht’ een verslag van de legging van deze stenen door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.
Heel ander nieuws komt uit Odijk (parochie Paus Johannes XXIII). Daar plaatste mgr. Woorts op 4 december in de H. Nicolaaskerk een reliek van St. Nicolaas. Deze reliek heeft een plek gekregen in een speciaal daarvoor gemaakte nis in de achterwand van het priesterkoor, vlakbij een grote Nicolaasicoon.
In dit nummer stelt ook de nieuwe diocesaan diaconaal werker zich voor: diaken Tom van Vilsteren is op 1 december gestart in zijn nieuwe functie. In ‘Op Tocht’ vertelt hij over zijn eerdere werkzaamheden (onder andere als (hoofd)aalmoezenier bij Defensie), over het belang van diaconie en over de rol van de Kerk in de huidige economische crisis.

Lees de column van kardinaal Eijk
Bestel dit nummer of neem een abonnement op ‘Op Tocht’

Tags: