Aartsbisdom > Nieuws > Mgr. Hoogenboom ontvangt Stadsprins in audiëntie

Mgr. Hoogenboom ontvangt Stadsprins in audiëntie

Stadsprins Martijn XLIII (de drieënveertigste) van de Carnavals Federatie Utrecht (CFU) bezocht woensdag 22 januari samen met hofdame Monique, adjudant René en gevolg het bisdomkantoor, waar zij werden ontvangen door mgr. Hoogenboom. Laatstgenoemde kreeg aan het einde van de bijeenkomst traditiegetrouw de medaille van de Stadsprins van Leemput (zoals Utrecht in carnavalstijd heet) omgehangen.

Op deze persoonlijke jaaronderscheiding zijn onder meer de Domtoren en Catrijn van Leemput (die ook terugkomen in het CFU-logo) te zien. Verder komt in de medaille tot uitdrukking dat Martijn XLIII in het dagelijks leven bij het spoor werkt en dat hij zanger is. Ook de initialen AB van zijn burgerlijke naam Ad Betzold zijn verwerkt in de afbeelding.

Aan het begin van de audiëntie vertelde mgr. Hoogenboom over de restauratie van het bisdomhuis, waarbij de werkzaamheden op de eerste verdieping nu bijna zijn afgerond. Om die reden kon hij de vorig jaar gedane belofte om het gezelschap de kapel te laten zien nu nog niet honoreren, maar hij hoopt dat volgend jaar alsnog te kunnen doen. Ook zei hij dat kardinaal Eijk deze ochtend helaas verhinderd was en dat hij daarom eenmalig alleen de honneurs waarnam.

Dit jaar heeft de CFU voor het eerst een informatiekrant uitgebracht, die voorzitter Hans Kock aanbood aan mgr. Hoogenboom. In deze krant schrijft Martijn XLIII onder meer dat het voor hem een droom was om Stadsprins van Leemput te worden, wordt de geschiedenis van het Utrechts carnaval toegelicht en is het volledige feestprogramma opgenomen.

Tijdens het gesprek vertelde mgr. Hoogenboom onder meer dat hij regelmatig in Brussel te vinden is vanwege zijn werkzaamheden voor COMECE (de Commissie van Bisschoppen bij de Europese Gemeenschap). Tijdens hun vergaderingen spreken deze bisschoppen over allerlei onderwerpen, “zoals klimaatvragen, privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de consequenties daarvan voor de Kerk, armoedevraagstukken enzovoorts,” aldus mgr. Hoogenboom. Vanuit dat laatste onderwerp legde hij een link tussen de diaconale werken van de Kerk en de goede werken die de CFU verricht. Mgr. Hoogenboom: “We proberen als Kerk positief over te komen en het geloof uit te dragen: zo vragen we de deelnemers aan de ontmoetingsdag voor diakens aanstaande zaterdag in Raalte om producten mee te nemen voor de Voedselbank daar.” In de informatiekrant van de CFU wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse carnavalsmiddag aangekondigd voor mensen met een beperking.

Aan het einde van de ontmoeting kreeg mgr. Hoogenboom de medaille van de Stadsprins omgehangen. Op zijn beurt reikte de Utrechtse hulpbisschop de CFU-leden draagspeldjes uit van het Jaar van de Eucharistie, die door een aantal leden van het gevolg direct werden opgespeld.