Aartsbisdom > Nieuws > Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

kbvo_poster_18okt-br

Wereldwijd bidden jaarlijks op 18 oktober ongeveer een miljoen kinderen de Rozenkrans voor vrede, ook dit jaar. Dankzij de steun van Kerk in Nood gebeurt dit in steeds meer landen, aldus Stichting Kinderen bidden voor Kinderen: “Meer dan de helft van de kinderen die vorig jaar deelnam aan Kinderen bidden voor oorlogsKinderen heeft ook op deze internationale kindergebedsdag gebeden.”

kbvo_poster_18okt

In Nederland en België wordt de hele Rozenkransmaand oktober voor vrede gebeden: Stichting Kinderen bidden voor Kinderen heeft parochies en gezinnen uitgenodigd om dan, net als vorige jaren, met kinderen een Tientje van de Rozenkrans te bidden voor de kinderen die te lijden hebben als gevolg van oorlog.

In 2016 namen circa 3.300 kinderen in de kerk, thuis of op school aan deze gebedsactie deel. Ook Maryam (12 jaar), die in een vluchtelingenkamp in Irak woont, vraagt om ons gebed. Haar filmpje is te zien op de website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl.

Op deze website van de stichting is ook informatie te vinden over de materialen (metalen kruisjes, een Tientjeskoord en kaarten met het Weesgegroet). Voor parochies met 25 deelnemende kinderen is er een speciaal Fatimapakket voor € 15. Via de website kan tevens doorgegeven worden waar en met hoeveel mensen wordt meegebeden. Die plaatsen verschijnen dan op een landkaart. Pastor Koos Smits van de Utrechtse binnenstadparochie is enthousiast: “Doelstelling is dat zoveel mogelijk kinderen gaan bidden voor vrede, zoals Maria in 1917 juist aan drie kinderen vroeg.”

kbvok2017-o