Aartsbisdom > Nieuws > Jubilarissen bijeen in bisschopshuis

Jubilarissen bijeen in bisschopshuis

Kardinaal Eijk en mgr. Woorts ontvingen woensdagavond 11 oktober acht jubilarissen: zeven priesters (onder wie kardinaal Simonis) en een pastoraal werker die dit jaar een ambtsjubileum vieren. De bijeenkomst begon met een ontvangst met koffie en thee, waarna de aanwezigen de Vespers baden in de kapel van het bisschopshuis aan de Maliebaan.

kardinaal-simonis-orgelIn de hem zo vertrouwde kapel kon kardinaal Simonis de verleiding niet weerstaan even het orgel te bespelen (zie foto). Aansluitend aan het avondgebed kregen de jubilarissen een diner aangeboden. Mgr. Woorts: “Het was een zeer aangename, gemoedelijke bijeenkomst. Kardinaal Eijk heeft de jubilarissen kort toegesproken, waarbij hij onder meer zei hen buitengewoon erkentelijk te zijn voor hun jarenlange toewijding en inzet.”
Feitelijk hoorde mgr. Woorts zelf ook tot de jubilarissen: aangezien hij op 22 februari 1992 werd gewijd, vierde hij dit jaar zijn 25-jarig priesterjubileum.

De aanwezige jubilarissen waren:

25 jaar pastoraal werker:
Drs. L.R.M. Geurts

25 jaar priester:
Z.P. Nowara

40 jaar priester:
Prof. dr. J.B.M. Wissink

50 jaar priester:
Dr. H.W.G. Bloem
J.F. Kortstee

55 jaar priester:
J.Th. Huls
F.M. van Schaik

60 jaar priester:
Zijne Eminentie dr. A.J. kardinaal Simonis

jubilarissen-2017-1
Van links naar rechts: Z. Nowara, J. Kortstee, F. van Schaik, J. Wissink, H. Bloem, mgr. Woorts, L. Geurts, kardinaal Eijk, kardinaal Simonis, J. Huls