Aartsbisdom > Nieuws > Jaarlijkse viering bij Lourdesgrot Zevenhoven

Jaarlijkse viering bij Lourdesgrot Zevenhoven

Vanwege het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) werd op zaterdagavond 14 augustus de jaarlijkse plechtige Eucharistieviering bij de Lourdesgrot in Zevenhoven-Noordeinde gehouden. Hoofdcelebrant van deze viering in de openlucht was mgr. Woorts, referent voor de bedevaarten. Hij werd geassisteerd door diaken Van Aarle van de parochiefederatie Clara en Franciscus, het koor Caecilia van de parochiekern verzorgde de gezangen.

Koster Gerard van den Ham hield het welkomstwoord, waarna een bloemenhulde aan Maria volgde met de vele meegebrachte bloemen. Vanwege de coronamaatregelen waren er zo’n 100 mensen aanwezig bij de viering, vele anderen waren via een livestream verbonden met de plechtigheid. Van den Ham kijkt tevreden terug: “We hadden gelukkig mooi weer tijdens deze openluchtviering en wat heel bijzonder was: er vloog geen enkel vliegtuig over, dat is andere jaren wel anders.”
“Maria toont ons haar hemelse glimlach,” zo zei mgr. Woorts in zijn preek. “Die zal nooit van ons wijken. Dat wil juist ook vandaag op dit feest ons hoop en vreugde geven. En dat ook ons gezicht, ons leven die glimlach weerspiegelt, de vreugde waarvan het evangelie getuigt. Zoals Maria vandaag met haar lofzang, haar lied van blijdschap om Gods goedheid en ontferming, om met een dankbaar en vredig hart te leven.”
Achter een glimlach kan echter verdriet en pijn schuilgaan, aldus mgr. Woorts. “Maria kent dat als geen ander. Vandaag horen we in het Evangelie haar hart van vreugde zingen, haar Magnificat, omdat zij de moeder zal worden van onze Verlosser. Maar we kennen ook haar tranen, van deze Moeder van Smarten, vooral onder het kruis van haar Zoon. Een oude vrouw in Lourdes die veel lijden en verdriet in haar leven had meegemaakt zei mij: ‘Maria hoef ik niets uit te leggen, zij begrijpt mij.’ Ja, want zij heeft zowel de diepste vreugde alsook het diepste leed gesmaakt in het aardse leven.” De hemelse glimlach van Maria wil altijd bij ons zijn, benadrukte mgr. Woorts. “In alle vreugde en in alle verdriet.”

Foto’s: Fleur Wiersma

De Lourdesgrot van Zevenhoven is te vinden bij Johannes Geboortekerk, Noordeinde 26 Zevenhoven.

Tags: