Nachtmis in de kathedraal via livestream te volgen

Vanwege de coronamaatregelen is de Nachtmis met als celebrant kardinaal Eijk in de St. Catharinakathedraal dit jaar niet publiek toegankelijk. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd. De Nachtmis en de Mis op Eerste Kerstdag vanuit de kathedraal zijn via een livestream te volgen.

Lees verder

Utrechtse bisschoppen: Zalig Kerstmis en Gods zegen voor 2021

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zijn hulpbisschoppen Th. Hoogenboom en H. Woorts en de medewerkers van het Aartsbisdom Utrecht wensen u van harte een Zalig Kerstmis en Gods zegen voor het jaar 2021: “We zijn dankbaar voor de vele Kerstwensen die we mochten ontvangen. Het lukt helaas niet altijd om iedereen persoonlijk te antwoorden. Daarom hierbij ook voor u Zalig Kerstmis en Gods zegen en vreugde voor 2021.”

Lees verder

Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Lees verder

Korte verklaring naar aanleiding van ‘De Deetman files’

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘De Deetman files’ van de voormalige secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), Patrick Chatelion Counet, geven de Nederlandse bisschoppen een korte verklaring. De bisschoppen herhalen hierin wat in eerdere communiqués is gezegd en met name de inbreng van kardinaal Eijk in de Tweede Kamer (rondetafelgesprek d.d. 29 juni 2016, inbreng namens de Bisschoppenconferentie en de KNR).

Lees verder

Decembernummer ‘Op Tocht’ in teken van Kerstmis

De decembereditie van het bisdomblad ‘Op Tocht’ dat deze week verschijnt, besteedt onder meer aandacht aan de actie Vier Kerstmis! van de Nederlandse bisschoppen. Hiermee vestigen de bisschoppen de aandacht op het belang van Kerstmis en doen zij suggesties om dit feest te vieren, ook als er in de kerk vanwege coronamaatregelen geen plek is. Maar er is meer Kerstnieuws, zoals de jubilerende kerststallenroute in Baarn die dit jaar een recordaantal deelnemers heeft.

Lees verder

Mgr. Woorts viert Chanoeka online met Joods Utrecht

De Stichting ‘Vrienden van de Joodse Gemeenschap Utrecht’ viert reeds vele jaren het joodse lichtfeest Chanoeka. Het Chanoeka feest is bij uitstek een feest dat publiek wordt gevierd. Afgelopen jaar was de viering op de Mariaplaats in Utrecht. Vanwege de coronabeperkingen wordt het jubileum, namelijk de 10de Chanoeka-viering, dit jaar online gehouden. Op 10 december om 17.00 uur start een video op de website www.chanoeka.info. Aan deze video werkt ook mgr. Woorts mee.

Lees verder

Kardinaal Eijk: ‘Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten’

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk heeft op 8 december een woord gestuurd aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. In dit schrijven, getiteld ‘Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten’, gaat hij in op de gevolgen van de coronaviruspandemie voor het vieren van Kerstmis. Ook staat hij stil bij de gevolgen voor mensen die door corona een dierbare zijn verloren, werkeloos zijn geworden of anderszins zijn getroffen door deze crisis.

Lees verder