Video vijf jaar Laudato si’: leven vanuit verbondenheid

Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si’, waarin paus Franciscus schrijft over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Marjolein Tiemens-Hulscher uit Driebergen was blij met de tekst. In een nieuwe video op katholiekleven.nl leest ze een passage voor die ze vaak gebruikt als het gaat over groen geloven, zoals ook haar bedrijf heet, waarmee ze zich inzet voor duurzaamheid.

Lees verder

Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen

Kardinaal Eijk heeft op 8 mei een brief gestuurd aan de leden van de parochiebesturen en de leden van de pastorale teams in het Aartsbisdom Utrecht. In deze brief meldt hij dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen – gegeven de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart en de daarin vervatte voorwaarden – vanaf 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie.

Lees verder

Collecte TV-Mis 10 mei voor #nietalleen

Tijdens de Eucharistieviering van zondag 10 mei op NPO 2 zal gecollecteerd worden in het kader van het coronahulp-platform #nietalleen. De kijkers wordt gevraagd een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland onder vermelding van nietalleen.

Lees verder

Video over mgr. Romero: moderne heilige van de hoop

Oscar Romero (1917-1980) was de sociaal bewogen rooms-katholiek aartsbisschop van San Salvador. Veertig jaar geleden, op 24 maart 1980, werd hij tijdens het vieren van de Eucharistie uit politieke motieven doodgeschoten. Op 14 oktober 2018 verklaarde paus Franciscus hem heilig. Mauricio Meneses is priester in het Aartsbisdom Utrecht, maar hij komt uit Colombia. Hij vertelt in een video op katholiekleven.nl over de hoop die mgr. Romero gaf aan mensen in Latijns-Amerika.

Lees verder

Mgr. Woorts stuurt groet van verbondenheid aan de Joodse gemeenschap in Nederland

Bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding heeft mgr. drs. H.W. Woorts, referent namens de Bisschoppenconferentie voor Kerk en Jodendom, een groet gestuurd aan de Joodse gemeenschap in Nederland. “Naast de dankbaarheid voor het feit dat wij als Nederlanders 75 jaar in vrijheid kunnen leven, is er in uw gemeenschap zeker ook deze dagen het enorme verdriet en de pijn vanwege het lijden en de uitroeiing van miljoenen Joodse broeders en zusters, waaronder uw eigen familieleden en vrienden.”

Lees verder

Mariavespervieringen in Mariamaand mei

De parochies HH. Martha en Maria en OLV van Amersfoort organiseren in de Mariamaand mei elke zaterdag om 19.00 uur een Mariavesperviering. Daarin staat steeds een andere Mariabedevaartsplaats centraal. Deze Vespervieringen worden live gestreamd via facebook.com/RKEemland en op de parochiewebsites katholiekamersfoort.nl en marthamaria.nl. De eerste Mariavespers is op zaterdag 2 mei en stelt Maria van Lourdes centraal, mgr. Woorts is dan voorganger. De andere zaterdagen komen Kevelaer, Banneux, Guadeloupe en Fatima aan bod.

Lees verder