Materialen Actie Kerkbalans 2022 nu te bestellen

De webshop van Actie Kerkbalans is open. Sinds 22 september kunnen organisatoren vanuit heel Nederland alle materialen voor de Actie Kerkbalans 2022 online bekijken en bestellen. Met de kant-en-klare folders, posters en enveloppen brengen lokale kerken de Actie goed en herkenbaar onder de aandacht. Ook promotiemateriaal, zoals spandoeken, stickers en een rode loper, zijn in de webshop te vinden. Materialen zijn daarnaast eenvoudig op maat te laten maken voor de eigen kerk.

Lees verder

Huwelijk en gezin: ‘Terug in het ritme, deel 2’

Een paar weken geleden schreef medewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens een artikel met tips over hoe mensen na de zomervakantie terug kunnen komen in hun ritme met God. Daarin noemde ze vooral tips rond een dagelijks gebedsritme. In een deze week verschenen tweede bijdrage over dit thema legt ze de focus op wat je in een jaar nog meer kunt doen om dichtbij God te komen (en te blijven). Daarbij stipt ze zaken aan om wekelijks, maandelijks en jaarlijks te doen.

Lees verder

Kardinaal Eijk zegent klok Plechelmusbasiliek

In Oldenzaal arriveerde op 12 september de nieuwe zesde klok voor de H. Plechelmusbasiliek. Voor de H. Plechelmusparochie een grote gebeurtenis want daarmee heeft deze basiliek als eerste in Overijssel een zesgelui. Een week later werd de klok na de Eucharistieviering van 10 uur gezegend door kardinaal Eijk, die ook het recent gereviseerde orgel in de basiliek zegende. Het luiden van de nieuwe besklok laat nog even op zich wachten: de klepel is nog niet gearriveerd.

Lees verder

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Lees verder

AVG: wat te doen met vragen rond stamboomonderzoek?

Het komt voor dat een parochie benaderd wordt met een vraag van iemand die zich bezighoudt met stamboomonderzoek. Vaak wordt aan de parochie de vraag gesteld of zij informatie kan geven over huwelijken of de doop van kinderen. Het is goed om stil te staan bij de vraag hoe met dit soort verzoeken omgegaan moet worden in het licht van de privacyregels.

Lees verder

TV-Mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten

De KRO zendt op zondag 12 september de wekelijkse Eucharistieviering op tv live vanuit de Grot in Lourdes uit. Hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, die binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor het werkveld bedevaarten. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van de bedevaartorganisatie die nu bekend is onder de naam Huis voor de Pelgrim.

Lees verder

Boodschap paus voor Werelddag Migrant en Vluchteling

In zijn boodschap voor de 107de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling kiest paus Franciscus voor het thema ‘Naar een steeds groter wij’. “Het is Gods wil dat wij niet langer denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’, maar alleen van ‘wij’,” schrijft de paus. De R.-K. Kerk viert deze Werelddag op zondag 26 september.

Lees verder