Uitgave over vrouwelijke religieuze leven

Er is een nieuwe uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie verschenen, een speciale editie met daarin drie teksten over het vrouwelijke religieuze leven. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Kerkelijke Documentatie nr. 2 2019 is nu te bestellen.

Lees verder

Priesterroepingen centraal tijdens gebedsdag

De Diocesane Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht organiseert tijdens het Jaar van de Eucharistie (t/m 22 november 2020) zes keer een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Daarmee wordt extra aandacht gevraagd voor de roeping tot het priesterschap. Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen. De eerste gebedsdag was op 4 januari in de Gerardus Majellakerk te Utrecht met kardinaal Eijk.

Lees verder

Het jaar 2019 van paus Franciscus in beeld

Katholiekleven.nl is het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen. In december 2019 blikte de website van katholiekleven.nl terug op het jaar van paus Franciscus. Wat deed hij? Welke reizen maakte hij? En waar vroeg de paus aandacht voor? Katholiekleven.nl zette zijn activiteiten per kwartaal bij elkaar en voorzag deze van prachtige foto’s.

Lees verder

4 januari: ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Diocesane Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie (t/m 22 november 2020) de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de Roepingenraad in die periode op zes zaterdagen op zes verschillende locaties (verdeeld over de drie vicariaten) een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 4 januari in de Gerardus Majellakerk te Utrecht (Vleutenseweg 517).

Lees verder

Kerst- en Nieuwsjaarwens Utrechtse bisschoppen

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zijn hulpbisschoppen Th. Hoogenboom en H. Woorts en de medewerkers van het Aartsbisdom Utrecht wensen u van harte een Zalig Kerstmis en Gods zegen voor 2020: “Wij zijn dankbaar voor de vele Kerstwensen die ons zijn gestuurd. Helaas is het niet altijd mogelijk om persoonlijk al deze wensen te beantwoorden. Daarom hierbij ook voor u Zalig Kerstmis en Gods zegen en vreugde voor 2020.”

Lees verder

Podcast ‘Bob wordt heilig’ #3: Hemel en hel

‘Bob wordt heilig.’ Dat is de titel van de zevendelige podcastserie op katholiekleven.nl, waarin Bob Wegkamp (30) op zoek gaat naar heiligheid. Nadat Bob in de eerste aflevering van deze serie besloot om heilig te worden, liep hij vrij snel vast in een prestatiedrang die hem niet verder bracht. “Leidend was niet de liefde voor God en de medemens,” zegt hij, “maar mijn eigen trots en prestatiedrang. Ik had niet het juiste doel voor ogen. Ik moet heilig willen zijn, omdat een heilige bij God in de hemel is.” In aflevering nr. 3 gaat hij daarom in gesprek met kardinaal Eijk over het hiernamaals.

Lees verder

Rome en Borne in Kerstnummer ‘Op Tocht’

Deze week is het Kerstnummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ verschenen, met onder meer een uitgebreide reportage van de diakenwijding van Gauthier de Bekker op 30 november. Ook de tweejaarlijkse bisdomdag eerder die maand krijgt ruim aandacht. Verder meldt ‘Op Tocht’ dat de inschrijving voor de bisdombedevaart naar Ierland in juni 2020 is geopend, schrijft Pia Verhoeven over het koperen doopvont in de St. Janskerk te Arnhem en gaat de bijdrage van diocesaan diaconaal werker Hans Oldenhof over ‘Kerstmis, opdat we groeien in liefde’.

Lees verder

Kerstvieringen 2019 met Utrechtse bisschoppen

Kardinaal Eijk, hulpbisschop Hoogenboom en hulpbisschop Woorts zijn ook dit jaar met Kerstmis in diverse parochies van het Aartsbisdom Utrecht hoofdcelebrant tijdens een aantal Eucharistievieringen. Hieronder staat een overzicht van de Kerstvieringen (Kerstavond en Eerste Kerstdag) met de drie Utrechtse bisschoppen.

Lees verder

Geloofsgesprek: kardinaal Eijk over Jaar van de Eucharistie

In het Aartsbisdom Utrecht ging op 1 december (eerste zondag van de Advent) het Jaar van de Eucharistie van start. In verschillende parochies kwamen de gelovigen uit diverse geloofsgemeenschappen dat weekend samen in het Eucharistisch centrum, om de Eucharistie te vieren. In het Geloofsgesprek van 15 december praat kardinaal Eijk met Leo Fijen over de redenen voor dit initiatief.

Lees verder