Aartsbisdom naar Rome in Heilig Jaar

6de-dag-franciscus-pausmobiel-2-klPaus Franciscus nodigde gelovigen wereldwijd uit om tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid naar Rome te pelgrimeren. Vanuit Nederland reisden dan ook diverse katholieke organisaties, bisdommen en parochies dat jaar naar de Eeuwige Stad. Ook het Aartsbisdom Utrecht reisde met 200 gelovigen in november 2016 naar Rome, waar onder andere de gezamenlijke ‘Nederlandse Dag’ op het programma stond. Paus Franciscus sprak die dag de Nederlandse bedevaartgangers persoonlijk toe na afloop van de gezamenlijke Eucharistieviering in de Sint-Pieter. Daarin was kardinaal Eijk hoofdcelebrant en concelebreerden de overige aanwezige Nederlandse bisschoppen.

Bedevaartprogramma
Rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut was hoofdaalmoezenier van de ‘Utrechtse’ bedevaart naar Rome, die duurde van 14 t/m 19 november 2016. Er stond naast de Nederlandse Dag nog veel meer op het programma: de algemene audiëntie met paus Franciscus, een wandeling in het teken van barmhartigheid door de boeiende en gezellige wijk Trastevere en bezoeken aan de andere basilieken en hoogtepunten van Rome. De bedevaart werd afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van het bisdom Rome met daarin de zetel van de bisschop van Rome, de paus.

Nieuwsberichten over deze bedevaart