Aartsbisdom > Sint Caecilia > Dirigentencursus in aartsbisdom weer van start

Dirigentencursus in aartsbisdom weer van start

Eind november ging de nieuwe oriëntatie- en basiscursus koordirectie van de kerkelijke instelling St. Caecilia van start. De vijf enthousiaste deelnemers aan deze dirigentencursus komen uit verschillende regio’s van het Aartsbisdom Utrecht: Hoogland, Achterveld, Dieren, Arnhem en Enschede.

De cursusdagen vinden plaats op de locaties van de cursisten zelf. Hierdoor maken ze onderling kennis met hun thuislocaties. Deze verschillen van een dorp tot midden in het centrum van een stad. De cursisten zijn aankomende en huidige koordirigenten, die zich verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. De cursus is gericht op het ontwikkelen van slagtechnische basisvaardigheden en aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder staan verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer op het programma. Marcus de Haard van Sint Caecilia: “De afgelopen jaren was corona een vertragende factor voor de dirigentencursussen. Gelukkig konden nog wel vier succesvolle KM-III examens plaatsvinden. Of de pandemie opnieuw voor vertraging zorgt, zal in de toekomst duidelijk worden. Met de drie cursusdagen die nu achter de rug zijn, is in ieder geval een basis gelegd voor een succesvol vervolg.”

Meer informatie: Marcus de Haard (bureausecretaris), tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.