Aartsbisdom > Nieuws > Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom opgericht

Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom opgericht

Aartsbisschop Eijk heeft een Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom opgericht. Deze heeft als taak “de relatie tussen Kerk en Jodendom in ons Aartsbisdom te helpen verdiepen en te versterken en de kennis over het Jodendom te doen toenemen, in het besef dat onze Heer en Heiland Jezus Christus voortkomt uit het volk Israël en dat wij veel van onze geloofstradities met het Jodendom delen,” zo staat in het oprichtingsdecreet te lezen.

“De Rooms-katholieke Kerk is niet alleen door onze Heer en door de Schriften, maar ook door onze theologie en liturgie vitaal verbonden met de Joodse godsdienst,” zo schrijft mgr. Eijk, “Joden en christenen leven uit één en dezelfde wortel.” Bovendien weten Joden en christenen zich door God geroepen tot een levensheiliging “die zowel een religieuze als ook een ethische en politiek-maatschappelijke dimensie heeft,” het is in de samenleving van groot belang dat Joden en Rooms-katholieken hun stem in ethische en maatschappelijke kwesties laten horen.
Voorzitter van de werkgroep is mgr. drs. H.W. Woorts – hij is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie bisschop-referent voor de betrekkingen met het Jodendom. De leden van de werkgroep zijn drs. P.B. Ambting, drs. L.R.M. Geurts, drs. P. van der Schoof en drs. F.H.J. Zwarts.

Lees het oprichtingsdecreet hier.

Tags: