Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Heilig Land > Bijeenkomsten over bisdombedevaart naar het H. Land

Bijeenkomsten over bisdombedevaart naar het H. Land

heilig-land-voorbereiding-kl

Vorige week zijn in de drie vicariaten van het Aartsbisdom Utrecht informatiebijeenkomsten gehouden over de bisdombedevaart naar het H. Land (Israël) in 2014. Tientallen mensen kwamen naar de drie avonden, die werden gehouden door mgr. Woorts (vicariaat Utrecht), vicaris Cornelissen (Deventer) en pastoor Ambting (vicariaat Arnhem). P. Ambting is pastoor in de Achterhoek en officieel gids voor Israël – hij is één van de begeleiders van deze bedevaart.

De bedevaart naar het Heilig Land (maandag 31 maart t/m vrijdag 11 april) wordt georganiseerd ter voorbereiding op Pasen 2014. De pelgrimage wordt gehouden onder leiding van hulpbisschop H. Woorts, R. Cornelissen (vicaris van Deventer) en B. Lokate, bedevaartcoördinator van het aartsbisdom. Mgr. Woorts: “In het voetspoor van onze Heer Jezus Christus gaan wij op naar Jeruzalem. Elke dag zal de Eucharistie op een bijzondere plaats gevierd worden.”

‘Grote verdieping’
“Jeruzalem, Bethlehem, Nazareth … we kennen deze plaatsnamen uit de Bijbel al vanaf onze vroegste jeugd. Als je dan daar mag zijn waar onze Heer Jezus Christus geleefd, verkondigd en gebeden heeft, waar Hij tekenen heeft verricht, waar Hij geleden heeft, gestorven en verrezen is, als je daar Zijn Woord hoort en Eucharistie viert, dan geeft dat een grote verdieping aan je geloof en je leven. Je leert ook meer over het Joodse volk – het volk van het eerste Verbond – waartoe Jezus, Maria en Jozef, de apostelen en andere heiligen behoorden. Als Aartsbisdom Utrecht willen wij daarom een pelgrimage maken naar het Heilig Land. Wees welkom om deel te nemen,” zo staat in de gezamenlijke flyer van het aartsbisdom en touroperator VNB.
VNB attendeert geïnteresseerden erop dat een bezoek aan Israël intensief is. Het is daarom noodzakelijk om goed ter been te zijn. Ook moet het paspoort van de pelgrim na thuiskomst nog tenminste 6 maanden geldig zijn. De reissom voor deze 12-daagse pelgrimage bedraagt € 1.879 (toeslag eenpersoonskamer: € 475).

Aanmelden: vóór 15 december 2013 via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij dhr. Lokate, lokate@aartsbisdom.nl / 06 30 16 25 48) of de website van VNB.

Meer informatie: bij dhr. Lokate (zie hierboven).