Aartsbisdom > Nieuws > Barneveld: lezing kardinaal Eijk over ‘voltooid leven’

Barneveld: lezing kardinaal Eijk over ‘voltooid leven’

In Barneveld hield kardinaal Eijk op uitnodiging van de St. Lucasparochie op 20 november een lezing over het thema ‘voltooid leven’. De drukbezochte lezing (zo’n 80 mensen) in het Catharijnecentrum werd gevolgd door een levendige discussie. Voorafgaand aan de lezing was er een oecumenische Vesperviering in de Catharijnekerk te Barneveld. Na afloop van de avond kreeg kardinaal Eijk als dank een speciaal voor hem gemaakte grote chocoladeletter B (van Bisschop).

Kardinaal Eijk is bisschop-referent voor het themaveld Medische Ethiek en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij studeerde medicijnen voordat hij aan de priesteropleiding begon. Hij combineerde zijn studie aan het seminarie met een studie medische ethiek aan de universiteit van Leiden, waar hij promoveerde op een proefschrift over euthanasie.

lezing-barneveld-2-klEnkele dagen voor zijn lezing verscheen een uitgebreid interview met kardinaal Eijk in de Barneveldse Krant over ‘voltooid leven’. Daarin zette hij de visie van de Kerk op het thema ‘voltooid leven’ alvast uiteen: “Alles wat God naar Zijn beeld en gelijkenis schiep, is – evenals Hijzelf – niet louter een middel tot een doel, en dat geldt ook voor ons lichamelijk leven. Je kunt het niet opofferen, inzetten, als middel tot een doel om aan het lijden een einde te maken. Dat is het uitgangspunt van de Kerk. Het beschikkingsrecht over het leven komt ons niet toe.”
Vervolgens passeren in het interview vele aspecten van deze thematiek de revue, zoals de omgang met het lijden, de rol van de overheid, de individualistische cultuur en de rol van de arts.

Klik hier om het gehele interview in de Barneveldse Krant te lezen.

Foto’s: Rudi Krosschell

lezing-barneveld-3

Tags: