Aartsbisdom > Nieuws > AVG-nieuws: herzien model privacyverklaring

AVG-nieuws: herzien model privacyverklaring

Om parochies te helpen bij het opstellen van hun privacyverklaring is er een model-privacyverklaring voor parochies beschikbaar. Dit model is in januari 2021 herzien met het oog op het streamen van kerkelijke vieringen. Met deze model-privacyverklaring heeft de parochie een goed instrument in handen om mensen te informeren over welke gegevens de parochie verzamelt en waarom dit gebeurt.

Deze privacyverklaring is een model-document. Dit betekent dat het parochiebestuur de privacyverklaring kan aanpassen en uiteindelijk zelf moet vaststellen.

De geldende privacyregels schrijven voor dat mensen in heldere en begrijpelijke taal worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt. In de herziene model-privacyverklaring is een aantal onderwerpen verduidelijkt of met voorbeelden toegelicht. De parochies wordt geadviseerd de privacyverklaring voor de eigen parochie vast te stellen en dan direct op de parochiewebsite te plaatsen.

In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie aan een betrokkene overhandigd (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
  • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
  • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
  • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
  • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

Download hier de Model Privacyverklaring R.-K. Parochies (versie januari 2021)

Neem een abonnement op de AVG-nieuwsbrief van RKKerk.nl

Bezoek de speciale AVG-pagina van RKKerk.nl

 

Tags: