About rolandenthoven

Diaconie en verkondiging thema tijdens retraite diakens

Van 12-14 oktober hield een groep van 17 permanente diakens en enkele van hun echtgenotes de tweejaarlijkse retraite bij de Zusters Franciscanessen van Denekamp. Namens de bisdomstaf nam hulpbisschop mgr. Hoogenboom aan de retraite deel. De retraiteleider was dr. Bernard Hegge. Sinds meer dan 20 jaar is hij onder andere docent voor Spirituele Theologie zowel voor de priesteropleiding als voor de opleiding van diakens en pastoraal werk(st)ers van het bisdom Roermond. Ook is hij spirituaal van de priesteropleiding en verzorgt retraites en bezinningsdagen.

Lees verder

Veel gestelde vragen na terugschalen aantal gelovigen bij vieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben op 9 oktober de parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Op dinsdag 13 oktober kondigde het kabinet in een persconferentie strengere coronamaatregelen aan. Naar aanleiding daarvan zijn er in de parochies vragen gerezen, die door het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie zijn verzameld en in het hierbij te downloaden overzicht wordt daarop antwoord gegeven.

Lees verder

Uitzending TV-Mis op 18 oktober vanuit Baarn

De rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering op tv komt zondag 18 oktober vanuit de H. Nicolaaskerk in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Celebrant is dit keer rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut; de live uitzending is vanaf 10.00 uur te zien op NPO 2. Voorafgaand aan deze H. Mis zendt KRO-NCRV om 09.45 uur het Geloofsgesprek uit.

Lees verder

Bericht over aantal aanwezigen bij uitvaart en zang en muziek in de kerk

Naar aanleiding van de oproep van minister Grapperhaus hebben de bisschoppen van Nederland eind vorige week aan de parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Naar aanleiding hiervan zijn enkele vragen bij de bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht binnengekomen. Deze betreffen vooral het maximale aantal toegestane personen bij een uitvaart in een kerk en het toegestane aantal zangers / blaasmusici bij een viering. Immers, de Rijksoverheid hanteert voor uitvaarten in een binnenruimte een hoger aantal dan dertig.

Lees verder

Renkum: Gelderse bedevaart in teken van corona

In het Mariabedevaartsoord Renkum wordt op 18 oktober de jaarlijkse bedevaart georganiseerd voor de Gelderse parochies. Het programma van deze Gelderse bedevaart vindt dit jaar vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm plaats. “De bedevaart zal gericht zijn op bezinning en gebed om Gods heil en om zegen af te smeken en Hem meer te betrekken bij de huidige situatie van ons land,” aldus de organisatie.

Lees verder

Video: woord van bemoediging van de bisschoppen

Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken schrikbarend opgelopen. Vorige week deed minister Grapperhaus de oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. In deze video spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging.

Lees verder

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

Lees verder

Bericht naar aanleiding van gesprek minister Grapperhaus met kerkelijke koepels

Minister Grapperhaus heeft maandag 5 oktober gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

Lees verder

Paus Franciscus publiceert encycliek ‘Fratelli tutti’

Op de feestdag van Sint Franciscus (4 oktober) heeft paus Franciscus zijn encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) gepubliceerd. Een dag eerder was de paus in dit kader naar Assisi gereisd. Daar vierde hij de Eucharistie bij het graf van Sint Franciscus – de titel van deze encycliek komt uit een tekst van deze heilige. Aan het einde van de Eucharistieviering ondertekende de paus op het altaar zijn derde encycliek.

Lees verder

Pastoraal woord kardinaal Eijk vanwege tweede coronagolf

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen heeft kardinaal Eijk op 1 oktober een pastoraal woord ter bemoediging gestuurd naar de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. Hij roept daarin op tot levensreddend handelen: “Hopelijk kunnen we in Nederland door de vereiste aanpassingen van ons gedrag in gezamenlijkheid ook deze tweede coronagolf afzwakken. Daarmee redden we levens, maar wordt ook voorkomen dat de regering nog strengere maatregelen zal moeten nemen, met alle economische gevolgen van dien.”

Lees verder