About rolandenthoven

Emoena start nieuwe leergang over leiderschap

Na een succesvolle eerste leergang van ‘Emoena – leiderschap in een multireligieuze context’ is het inschrijven voor de tweede leergang 2020/2021 geopend. De Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, bisschop-referent voor interreligieuze dialoog, is lid van het College van Grondleggers van dit programma en beveelt het aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.

Lees verder

Actie Kerkbalans start extra campagne in coronatijd

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Actie Kerkbalans wil parochies en gemeenten helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven ondersteunen en financieel te kunnen bekostigen.

Lees verder

Kardinaal Eijk wijdt Gauthier de Bekker tot priester

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 25 juli Gauthier de Bekker tot priester wijden. De plechtigheid vindt plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. Door de coronacrisis kon zijn geplande priesterwijding op 6 juni 2020 niet doorgaan. Vanwege de nu geldende maatregelen rond vieringen is de wijdingsplechtigheid op 25 juli slechts door een beperkt aantal mensen op uitnodiging bij te wonen.

Lees verder

Pinksterbrief bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

“Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?” Hiermee opent de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren. De Pinksterbrief is verstuurd aan de priesters, diakens, pastoraal werkers, parochiebesturen en secretariaten van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht.

Lees verder

Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 naar Lourdes

Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk tijdig te starten met de voorbereiding van de vijfde diocesane bedevaart naar Lourdes, die voor april-mei 2021 stond gepland. Dit meldde de digitale Nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht op 27 mei verstuurde. Het uitstel wil echter niet zeggen dat er vanuit het Aartsbisdom Utrecht in 2021 geen bedevaarten naar Lourdes worden gehouden, benadrukt de diocesane werkgroep bedevaarten. “We gaan in nauwe samenwerking met bedevaartorganisatie VNB kijken wat de mogelijkheden zijn om volgend jaar kleinschaliger naar Lourdes te pelgrimeren vanuit het aartsbisdom,” aldus mgr. Woorts, voorzitter van de werkgroep bedevaarten.

Lees verder

Drie veel gestelde vragen protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’

Het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ bestaat uit drie delen, bestemd voor de gelovigen, de bedienaren (inclusief de kosters) en degenen die logistiek en veiligheid in de kerkgebouwen behartigen. Na de publicatie van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ op 20 mei, zijn er bij het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) meerdere vragen binnengekomen. Drie veel gestelde vragen worden hieronder beantwoord.

Lees verder

Diaken Ad Vernooij (87) overleden

In verpleeghuis De Rijnhof te Renkum is op 16 mei in de Heer overleden de eerwaarde heer Adrianus Thomas Vernooij, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Utrecht op 7 april 1933. Na zijn wijding tot permanent diaken op 28 oktober 1990 was hij als diaken werkzaam in de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie te Doorwerth met een eerste verantwoordelijkheid voor diaconie.

Lees verder