Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Aartsbisschop Eijk: gebed voor slachtoffers Apeldoorn

Aartsbisschop Eijk: gebed voor slachtoffers Apeldoorn

Tijdens de slotviering van de Lourdesbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht, gehouden op 30 april om 18.15 uur in de Pius X basiliek, stond aartsbisschop W.J. Eijk stil bij de gebeurtenissen tijdens de Koninginnedagviering in Apeldoorn, dat in het aartsbisdom ligt. Mgr. Eijk: “De laatste dag van onze bedevaart werd helaas overschaduwd door het verschrikkelijke nieuws dat ons vandaag vanuit Nederland bereikte. Het feest in Apeldoorn is op een gruwelijke manier verstoord. De juiste toedracht is nog niet bekend, wel weten we dat er zeker vier doden en een aantal zwaargewonden en lichtgewonden zijn te betreuren. We willen in deze viering bidden voor de dodelijke slachtoffers en hun nabestaanden, en voor een spoedig herstel van de gewonden. En natuurlijk willen we ook bidden voor de koningin, wiens verjaardagsfeest op zo’n gruwelijke wijze is verstoord, en voor de gehele koninklijke familie.”

Vlaggen achterwege
Tijdens de slotviering en ook tijdens de Lichtprocessie later die avond bleven de vlaggen achterwege, vanwege het gebeurde in Apeldoorn. In de slotviering werd tijdens de voorbeden gebeden voor de slachtoffers die in hun Apeldoorn zijn gevallen, hun nabestaanden en alle betrokkenen.