Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Aartsbisdom in 2012 weer op bedevaart naar Lourdes

Aartsbisdom in 2012 weer op bedevaart naar Lourdes

Van 28 april t/m 5 mei 2012 organiseert het Aartsbisdom Utrecht opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes. De bedevaart is een vervolg op de succesvolle reis uit 2009. Toen gaven ruim 1.000 deelnemers uit het aartsbisdom gehoor aan de oproep van aartsbisschop Eijk om met hem naar Lourdes te reizen, onder het motto ‘Op weg met Bernadette’. Voor deze editie van de bisdombedevaart is vicaris R. Cornelissen (vicariaat Deventer) de hoofdaalmoezenier, G. Lokate is de coördinator van de reis. Hij onderhoudt de contacten met de Lourdescontactpersonen in de parochies. De organisatie is opnieuw in handen van VNB Nationale Bedevaarten.

Een kinder- en een jongerenreis zullen ook ditmaal onderdeel uitmaken van de Lourdesbedevaart. Nieuw is de reisoptie van de TGV i.p.v. de nachttrein: naast de busreis en het vliegtuig kunnen de bedevaartgangers in één dag per hogesnelheidstrein naar Lourdes reizen. De verwachting is dat vele pelgrims van deze optie gebruik zullen maken.

‘Dwarsverbanden’
Hoofdaalmoezenier Cornelissen benadrukt het gemeenschapsopbouwende element van de reis: “Dit jaar zijn er door het proces van parochiesamenvoeging vele nieuwe parochies ontstaan in het aartsbisdom. Een bedevaart is een goede manier om elkaar (beter) te leren kennen. Door met elkaar op pad te gaan ontstaan dwarsverbanden tussen mensen en kerklocaties binnen één grote nieuwe parochie. Maar ook de band tussen de parochies en het bisdom wordt versterkt, zo hebben we in 2009 gemerkt.”
In de aanloop naar de bedevaart zullen er in de drie vicariaten van het Aartsbisdom Utrecht verschillende voorbereidende vieringen worden georganiseerd. In 2012 zal het bidden van de rozenkrans een belangrijke rol spelen in de Lourdesthematiek. Zo zal de catechese in Lourdes deels de rozenkrans als onderwerp hebben.

Meer informatie: Lokate@aartsbisdom.nl