Aartsbisdom > Nieuws > Willibrordzondag 2020: ‘Samen de Heer tegemoet’

Willibrordzondag 2020: ‘Samen de Heer tegemoet’

‘Samen de Heer tegemoet’ is dit jaar het motto van Willibrordzondag (7-8 november), waarmee aandacht wordt gevraagd voor oecumene. De tijden zijn onzeker, de Bijbelteksten die op Willibrordzondag 2020 gelezen worden, bieden houvast in de omgang met de tijden, die altijd onvoorspelbaar zijn. Christenen van alle kerken leven vanuit de hoop en de verwachting dat Jezus Christus opnieuw zal komen.

“Het geloof in zijn dood en opstanding is een waarborg dat ook wij over onze dood heen in Christus zullen leven (1 Tess. 4,13 e.v.),” aldus de Katholieke Vereniging voor Oecumene in een toelichting. “In die zin gaan we de Heer tegemoet. Die troostvolle belofte zou kunnen verleiden tot passiviteit en stille berusting. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Het zou afbreuk doen aan zin en betekenis van het leven zelf. In onzekere tijden, zoals deze, beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk wijsheid in het besturen is. Een wijs bestuurder is een zegen voor zijn volk. Volgens de Bijbel is het niet moeilijk om wijsheid te ontdekken, zolang je haar liefhebt en zolang je alert bent. Sterker nog: de wijsheid zelf is op zoek naar hen die haar waardig zijn. De wijsheid straalt en is onvergankelijk (Wijsheid 6,12 e.v.).”

“Jezus verkondigt de komst van het Rijk Gods. Wanneer dat precies zal zijn, zegt de Schrift niet. Wel dat het onverwachts zal zijn en mensen op verschillende manieren zal treffen. Trouw, waakzaamheid en wijsheid zijn geboden. De gelijkenis over de slimme en dwaze bruidsmeisjes vertelt plastisch hoe het bij de komst van het Koninkrijk Gods zal toegaan. Sommigen zijn voorbereid en voorzien, anderen niet en komen te laat. Leven wij vandaag ook in de verwachting van de komst van het Koninkrijk van God? En waarmee houden we onze lampen brandend, als we komende vanuit verschillende kerken, samen de Heer tegemoet gaan?”

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn feestdag: 7 november.

Meer informatie over Willibrordzondag en de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord: www.oecumene.nl