Aartsbisdom > Nieuws > Video’s met uitleg bisschoppen over Goede Week en Pasen

Video’s met uitleg bisschoppen over Goede Week en Pasen

Op zondag 28 maart is het Palmpasen. Die dag gaat de eerste video in een serie van acht online op www.vierpasen.nl. In deze serie filmpjes geven de Nederlandse bisschoppen op een persoonlijke manier uitleg bij onderdelen en elementen uit de Paastijd, steeds aan de hand van vier vragen. In de eerste video vertelt bisschop Hendriks van bisdom Haarlem-Amsterdam over de betekenis van Palmzondag.

Mgr. Hendriks gaat onder meer in op het gebruik en de betekenis van palmtakjes, typerend voor Palmpasen. Hij beschrijft de gebeurtenissen van Palmpasen zoals opgetekend in het Evangelie: Jezus wordt in Jeruzalem binnengehaald als koning, maar daarna slaat de stemming om en Jezus wordt uiteindelijk gekruisigd.

Woensdag 31 maart gaat het filmpje over de Chrismamis online. Bisschop Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden legt uit wat de Chrismamis is, wat er tijdens deze mis gebeurt, namelijk de wijding van heilige olie. Deze olie wordt gebruikt tijdens belangrijke levensmomenten in het leven van katholieke gelovigen, zoals doopsel, vormsel, ziekenzalving en priesterwijding.

‘Komt laat ons Hem aanbidden’
Bisschop De Korte van bisdom ‘s Hertogenbosch staat in de volgende video, online op Witte Donderdag, stil bij de instelling van de Eucharistie en het priesterschap. Ook vertelt hij over de voetwassing die traditioneel op deze dag plaatsvindt. Waar komt dit gebruik vandaan en wat betekent het? Kardinaal Eijk gaat in het filmpje van Goede Vrijdag op 2 april in op de Kruisverering en het Lijdensverhaal (“Aanschouw dit kostbaar kruis waaraan de Redder heeft gehangen, komt laat ons Hem aanbidden”).

Op Stille Zaterdag, 3 april gaan er twee video’s online. De eerste is met hulpbisschop De Jong van bisdom Roermond en Apostolisch Administrator van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Op deze bijzondere liturgische dag staat hij stil bij het stille graf, de lege tabernakel. Bisschop Liesen van bisdom Breda vertelt ‘s avonds over de Paaswake, waarbij het gaat om Christus als het licht van de wereld. De doopbeloften worden tijdens de Paaswake hernieuwd.

Op 4 april, Eerste Paasdag, gaat bisschop Smeets van bisdom Roermond in op de verrijzenis. De Heer is waarlijk opgestaan. Bisschop Van den Hende geeft op Tweede Paasdag uitleg over het Paasoctaaf, de eerste acht dagen vanaf Paaszondag en hij blikt vooruit naar Pinksteren, waarmee de Paastijd na vijftig dagen eindigt.

Paaswens op de radio
Op verschillende radiozenders is tot aan Pasen een Paaswens van de bisschoppen te horen. Luister deze Paaswens hier:

Kijk alle filmpjes met de bisschoppen op www.vierpasen.nl

Tags: