Aartsbisdom > Nieuws > Overlijdensbericht pater J.M. Kortstee ofm

Overlijdensbericht pater J.M. Kortstee ofm

Het Aartsbisdom Utrecht ontving heden het bericht dat op 21 maart 2021 pater Johannes Marinus Kortstee ofm te Alverna is overleden. Hij werd geboren te Heino op 26 oktober 1938.

Hij werd op 24 oktober 1986 benoemd tot pastor in het pastorale team voor de Jacobus-, Ludgerus- en Salvatorparochie te Utrecht-Zuilen. Vanwege de opheffing van de Communiteit van de Minderbroeders Franciscanen in Zuilen, waarin hij destijds woonde, werd hem met ingang van 1 september 1989 eervol ontslag verleend.

De uitvaart vond in kleine kring plaats op zaterdag 27 maart 2021 in de H. Jozefkerk te Alverna/Wijchen. Aansluitend vond de begrafenis plaats op het nabijgelegen kerkhof van de Minderbroeders Franciscanen.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

Klik hier voor het overlijdensbericht