Aartsbisdom > Nieuws > Vertaling encycliek ‘Fratelli tutti’ nu beschikbaar

Vertaling encycliek ‘Fratelli tutti’ nu beschikbaar

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het Evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie (nr. 1 2021).

Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van een open broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont.

Paus Franciscus: “Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale vriendschap.”

Bestellen
De encycliek is nu te bestellen voor € 15 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10. Bestellen kan via het bisdom Breda, tel.: 076 5223444, dagelijks tot 12.30 uur of e-mail: bestel@rkk.nl (vermeld gewenste aantal exemplaren, naam en volledige adresgegevens, e-mailadres en IBAN rekeningnummer). Of stuur het uitgeprinte en ingevulde bestelformulier in een gefrankeerde envelop naar Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda.

Er is een gesprekshandleiding beschikbaar voor het samen lezen en bespreken van Fratelli tutti. Deze kan gratis worden gedownload op de site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

 

Tags: