Aartsbisdom > Nieuws > Uitnodiging voor Chrismamis verstuurd

Uitnodiging voor Chrismamis verstuurd

De Chrismamis op de woensdag in de Goede Week (dit jaar: 13 april) is een viering voor heel het Aartsbisdom Utrecht. Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.

Kardinaal Eijk heeft op 7 maart een uitnodigingsbrief gestuurd naar de parochies, waarin hij schrijft: “Vanwege de coronaviruspandemie moest deze viering vorig jaar helaas in kleine kring plaatsvinden, terwijl de Chrismamis het jaar daarvóór helemaal moest vervallen. Ik ben dan ook dankbaar dat ik u – gezien de actuele stand van zaken rond de coronaviruspandemie – dit jaar weer voor het bijwonen van de Chrismamis kan uitnodigen (Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, aanvang 19 uur). De Chrismamis is immers een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer en Herder. Met elkaar zullen we in het bijzonder ook bidden voor vrede en gerechtigheid voor de Oekraïne en in heel de wereld.” Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd, aldus kardinaal Eijk. “Op de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die zich voorbereiden op hun doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan of hebben ontvangen. Hun aanwezigheid is een verrijking voor de Chrismamis. Dat geldt ook voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen. Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.”
Kardinaal Eijk nodigt in zijn brief de mensen die naar de Chrismamis komen uit om (houdbaar) voedsel en kleding voor de kledingbank mee te nemen. Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het portaal van de kerk.