Aartsbisdom > Nieuws > Religieuzendag bij Broeders van Sint Jan

Religieuzendag bij Broeders van Sint Jan

Bij de Broeders van Sint Jan (Gerardus Majellaparochie in Utrecht) vond op 4 februari de jaarlijkse ontmoetingsdag plaats van religieuzen in het Aartsbisdom Utrecht. Namens de bisdomstaf namen mgr. Hoogenboom, mgr. Woorts en vicaris Cornelissen deel. Na de Eucharistieviering en de lunch vertelden vier jongeren over hun ervaring om te leven in de nabijheid van een religieuze orde. Daarna kregen de ongeveer 40 deelnemers een rondleiding door het pas geopende souterrain, dat na een verbouwing onder meer plaats biedt aan het parochiesecretariaat.

Mgr. Hoogenboom was hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk. “Afgelopen zondag 2 februari vierde de Kerk voor de 23ste keer de Dag van het godgewijde leven, bedoeld om in de gehele Kerk aandacht te schenken aan het getuigenis van mannen en vrouwen die geroepen zijn Christus van meer nabij te volgen door het beoefenen van de evangelische raden. Tegelijk is deze dag bedoeld als een goede gelegenheid voor de godgewijde personen om hun verbintenis te vernieuwen en hun overgave aan de Heer te verlevendigen. De roeping tot het godgewijde leven in het heden en de toekomst van de Kerk is niet alleen een zaak van mensen aan wie dit bijzondere charisma is geschonken, maar van de gehele christengemeenschap. De roeping tot het godgewijde leven staat in het hart van de zending van de Kerk,” zo zei mgr. Hoogenboom in zijn preek.

Hij citeerde ook paus Johannes Paulus II die in 1997 bij gelegenheid van de eerste Dag van het godgewijde leven tot de religieuzen zei: “U hebt niet alleen een roemrijke historie om aan terug te denken en over te spreken, maar ook een grote historie die nog geschreven moet worden! Kijkt naar de toekomst waarheen de Geest u zendt om door u nog steeds grote dingen tot stand te brengen.”

Aansluitend bij de Evangelielezing, over de genezing van de vrouw met bloedvloeiingen en de opwekking van de dochter van Jaïrus, zei mgr. Hoogenboom: “Bij alles wat ons overkomt mogen we vertrouwen op Gods alwetende liefde en daarin troost en kracht vinden. Jezus kende de gedachten en verlangens van deze zieke vrouw. Hij kent ook de onze. Hij wist van haar lijden. Zo weet hij ook van het onze. Hij zag haar, toen ze zich door de menigte drong om bij Jezus te komen. De Heer ziet ook naar ons en is verheugd met iedere poging die we doen om Hem meer nabij te komen. De Heer beloonde het geloof en het vertrouwen van de zieke vrouw. Zo zal Hij ook met ons doen, telkens als wij in geloof aan Hem denken en hulp bij Hem zoeken. Laten we niet aarzelen om net zoals Jaïrus naar Jezus toe te gaan of zoals de vrouw die aan bloedvloeiingen leed Hem aan te raken. Veel meer dan dat het een ontmoeting is van ons en Jezus, is het een ontmoeting van Hem met ons want Hij is altijd op weg naar ons toe. En veel meer dan dat deze aanraking van ons uitgaat, is het Jezus die ons aanraakt.”

Getuigenissen
De Broeders van Sint Jan hadden vier jongeren uitgenodigd die als student of young professional vlakbij de broeders hadden gewoond. Zij gaven een getuigenis van wat het betekent om zo dichtbij een kloostergemeenschap te wonen en met de religieuzen mee te leven. Enerzijds kwam in de getuigenissen het belang van het gemeenschapsleven naar voren. Twee van de jongeren hadden in het buitenland de missionary school gedaan, zij vielen eenmaal terug in Nederland qua geloofsleven in een gat. Hier konden ze met andere christelijke jongeren samenleven en tegelijk steun vinden in het gezamenlijke gebedsleven.

Studenten en young professionals komen bij de Broeders van Sint Jan geregeld samen rond een geestelijk thema en gebed. Er zijn altijd broeders beschikbaar om vragen te stellen en te helpen in je geestelijk leven. Zo leef je samen in een sfeer die wordt gedragen door het christelijk geloof. Dat staat tegenover de eenzaamheid die een christen vaak ervaart in de studie of op het werk. Anderzijds noemden ze de nabijheid van de kerk, de sacramenten die aanwezig zijn zodat ze konden aansluiten bij de stille aanbidding en de H. Mis bijwonen.

Tags: