Aartsbisdom > Nieuws > Relieken geplaatst onder altaar Ariënsinstituut

Relieken geplaatst onder altaar Ariënsinstituut

Daags voor Allerheiligen, op vrijdag 31 oktober, heeft de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk tijdens een feestelijke Eucharistieviering een schrijntje met relieken geplaatst onder het altaar in de kapel van de priesteropleiding het Ariënsinstituut.

Het reliekschrijntje, dat een kopie is van een 14de eeuwse Franse reliekschrijn, is een cadeau van de bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht. Het bevat onder meer relieken van Willibrord, Bonifatius, Augustinus, Thomas van Aquino, de martelaren van Gorcum en de pastoor van Ars. In de viering verwees kardinaal Eijk onder meer naar het gebruik in de vroege Kerk om de Eucharistie te vieren op het graf van de martelaren. Toen dat vanwege de groei van de Kerk niet langer mogelijk was, werden er relieken van martelaren en andere heiligen meegenomen naar andere plaatsen om daar onder het altaar te plaatsen. Zo kon men toch – in overdrachtelijke zin – aan deze zinvolle traditie blijven vasthouden.

Door de plaatsing van de relieken van deze heiligen onder het altaar in de kapel van het Ariënsinstituut heeft de bisdomstaf de priesteropleiding en de studenten willen toevertrouwen aan hun voorspraak. Tevens hoopt de bisdomstaf dat de studenten een voorbeeld nemen aan het leven van deze heiligen en de manier waarop zij Christus zijn nagevolgd.

relieken-b relieken-c

Tags: