Aartsbisdom > Nieuws > Presynode: jongeren praten mee via Facebookgroep

Presynode: jongeren praten mee via Facebookgroep

Jongeren tussen 16 en 29 jaar worden uitgenodigd om via Facebook mee te praten tijdens de presynode over ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ die van 19 tot 24 maart in Rome wordt gehouden. Aan deze presynode nemen jongeren deel die zijn afgevaardigd door Bisschoppenconferenties uit de hele wereld, maar nu kunnen andere jongeren dus ook meepraten in een speciale Facebookgroep.

Een samenvatting van alle reacties die binnenkomen in deze Facebookgroep wordt meegenomen in het einddocument van de presynode dat zal worden aangeboden aan paus Franciscus. Voorwaarde om mee te mogen doen is dat het deelnameprofiel op Facebook echt en persoonlijk is, het profiel moet van een jongere zijn en niet van een groep of instelling. De groepsbeheerder checkt dan ook of het om een authentiek account gaat.

Aanmelden vóór 16 maart
Jongeren die mee willen doen, kunnen zich nog tot vrijdag 16 maart a.s. daarvoor aanmelden in één van de verschillende taalgroepen. De vragen die worden besproken tijdens de bijeenkomsten van de presynode worden ook beschikbaar gemaakt in de Facebookgroep vanaf maandag 12 maart en vanaf dat moment kunnen de groepsleden reageren. Er geldt een beperking van 200 woorden per antwoord, er kunnen geen bijlagen worden meegestuurd, maar wel korte video’s van maximaal één minuut. Deze video’s kunnen worden aangeleverd via WhatsApp (+39 342 601 5596).

Kijk voor meer informatie om mee te doen op www.facebook.com/groups/Pre.Synodal

Tags: