Aartsbisdom > Nieuws > Paus vraagt aandacht voor migranten en vluchtelingen

Paus vraagt aandacht voor migranten en vluchtelingen

Paus Franciscus kl foto Ramon Mangold

De Rooms-Katholieke Kerk viert op zondag 14 januari de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. In zijn boodschap voor deze dag roept paus Franciscus opnieuw op tot aandacht voor deze kwetsbare groepen. De paus vraagt migranten en vluchtelingen op te nemen, te beschermen, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereldleiders.

Paus Franciscus wijst er in zijn boodschap op “dat iedere vreemdeling die op onze deur klopt een gelegenheid biedt om Jezus Christus te ontmoeten. De Kerk is bereid het voortouw te nemen overeenkomstig haar pastorale traditie, maar om de gewenste resultaten te bereiken is de bijdrage van de politieke gemeenschap en van de burgermaatschappij, ieder overeenkomstig de eigen verantwoordelijkheden, onmisbaar.”

Twee wereldovereenkomsten in 2018
Hij werkt in zijn boodschap de vier werkwoorden ‘opnemen, beschermen, steunen en integreren’ verder uit en herinnert politieke leiders aan de topconferentie die in 2016 in New York is gehouden. Daar “hebben de wereldleiders duidelijk hun wil tot uitdrukking gebracht om zich volledig in te zetten ten gunste van de migranten en de vluchtelingen om hun leven te redden en hun rechten te beschermen door deze verantwoordelijkheid op wereldniveau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee wereldovereenkomsten (Global Compacts) op te stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluchtelingen en één betreffende de migranten.”

De paus vraagt om de concrete maatregelen die hij in de vier werkwoorden tot uitdrukking heeft gebracht waar mogelijk te delen “met allen die op politiek en maatschappelijk vlak werkzaam zijn en betrokken zijn – of erin geïnteresseerd zijn hieraan deel te nemen – bij het proces dat zal leiden tot de goedkeuring van de twee wereldovereenkomsten.”

Lees hier de boodschap van paus Franciscus.

Lees hier de brief ‘Herbergzaam Nederland’ die de Nederlandse Bisschoppen in 2015 schreven met het oog op migranten en vluchtelingen.

Download hier de uitgave met best practices uit de Nederlandse bisdommen die in november 2017 werd aangeboden aan paus Franciscus.

Tags: