Aartsbisdom > Nieuws > Parochie Heilig Kruis zoekt jongerenwerker/catecheet

Parochie Heilig Kruis zoekt jongerenwerker/catecheet

logo-parochie-heiligkruis

Het bestuur van de parochie Heilig Kruis (Raalte en omgeving) zoekt op korte termijn een parochiële jongerenwerker en catecheet (m/v). Deze parochiële jongerenwerker en catecheet heeft een veelzijdige, tweeledige taak, uit te voeren onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor van de parochie, aldus de advertentietekst. De parochie H. Kruis heeft een gezamenlijk pastoraal team met de aangrenzende parochie H. Lebuïnus (Deventer e.o.). Dat betekent dat de jongerenwerker in beide parochies zal werken.

In de advertentie staat verder onder meer: “Als parochieel jongerenwerker zoek je jongeren en jongvolwassenen in hun leefwereld op, bouw je contacten met hen op en organiseer je samen met hen allerlei activiteiten, zoals de deelname aan Wereldjongerendagen, pelgrimsreizen en jongerenkampen. Dit alles opdat jonge mensen in onze geloofsgemeenschappen Christus en Zijn Evangelie beter leren kennen en groeien in gelovige verbondenheid met Hem en met elkaar. Als parochiecatecheet ben je betrokken bij de voorbereiding van kinderen op het ontvangen van de sacramenten van Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Je doet dit in samenwerking met ouders, vrijwilligers en basisscholen.”
De voorkeur gaat uit naar kandidaten die nog niet zo lang geleden zijn afgestudeerd en liefst jonger zijn dan 35 jaar. Reageren vóór 1 februari, klik hier voor de gehele advertentietekst.