Aartsbisdom > Bedevaart > Stille Omgang > Parochiegroepen organiseren deelname aan Stille Omgang

Parochiegroepen organiseren deelname aan Stille Omgang

De jaarlijkse Stille Omgang is in 2024 op zaterdag 16 maart, net als vorig jaar organiseert de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht een gezamenlijke deelname van parochies uit het aartsbisdom. Het programma start met een Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek (aanvang 20 uur) nabij het Centraal Station, vooraf of aansluitend wordt de Stille Omgang gelopen. Diverse parochies in het aartsbisdom nemen deel en organiseren voorafgaand een eigen programma in Amsterdam.

Vorig jaar namen dertien parochianen uit de Emmanuelparochie deel aan de Stille Omgang, “ook dit jaar is ons voornemen om met vele parochianen naar deze Omgang te gaan,” aldus pastoraal werkster Ria Doornbusch. “Deze Stille Omgang gaan we lopen voor de plechtige Eucharistieviering van 20.00 uur, zodat we met de trein weer huiswaarts kunnen keren. De deelnemers vertrekken ‘s ochtends vanuit Ommen per trein (met groepskorting), de middag in Amsterdam wordt ingevuld met een wandeling met als thema ‘in de voetsporen van vrouwen’.” Doornbusch: “We bezoeken daarbij ook enkele kerken. Om 19.00 uur lopen we de Stille Omgang, zodat we om 20.00 uur kunnen aansluiten bij de plechtige Eucharistieviering. Tegen 22.00 uur vertrekken we uit Amsterdam zodat we om 00.37 weer in Ommen aankomen.”

Ook vanuit de St. Franciscusparochie (Apeldoorn e.o.) namen van oudsher mensen deel aan de Stille Omgang. Pastoor Ten Have nodigt daarom parochianen uit om dit jaar deze bijzondere ervaring mee te maken. Pastoor Ten Have: “Het thema is dit jaar ‘Pelgrims van hoop, biddend voor vrede’. Het zou mooi zijn om met een groep parochianen ons aan te sluiten bij het aartsbisdom.”
Speciaal voor de jongeren begint de avond met een voorprogramma in de bekende Papegaai-kerk aan de Kalverstraat 58 (aanmelden is niet verplicht maar wel zeer gewenst via het parochiesecretariaat, e-mail: Leden@franciscusparochie.com). Pastor Tilma uit Doetinchem en pastoor Ten Have organiseren daar om 16.30 uur een korte lezing over de Stille Omgang en een inleiding over bidden in stilte – “ook ouderen zijn uiteraard welkom,” aldus Ten Have. Aansluitend is er aanbidding in stilte. “Vervolgens kan ieder zijns/haars weg gaan om te gaan eten (vanaf 18.00 uur) en zien we elkaar weer bij de H. Mis om 20.00 uur in de St. Nicolaaskerk. Ik hoop veel van onze parochianen te mogen ontmoeten in Amsterdam!”

De Diocesane werkgroep Bedevaarten ontvangt graag van de parochies de gegevens van de contactpersoon / reisleider en het aantal pelgrims dat (vermoedelijk) deelneemt vanuit de parochie. De contactpersoon / reisleider fungeert als het aanspreekpunt van het reisgezelschap voor de Diocesane Werkgroep Bedevaarten. De parochiesecretariaten wordt verzocht om voor 1 maart 2024 de gevraagde informatie aan te leveren bij de heer M. van Mourik per e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl.