Aartsbisdom > Nieuws > Fusieviering nieuwe parochie Sint Willibrordus

Fusieviering nieuwe parochie Sint Willibrordus

overhandiging-benoemingsbrieven-aan-bestuur

Op het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer (Driekoningen), zondag 7 januari, vierden parochianen in de Liemers de oprichting van hun nieuwe parochie Sint Willibrordus. De feestelijke Eucharistieviering vond plaats in de druk bezette Andreaskerk te Zevenaar. Kardinaal Eijk celebreerde de viering met assistentie van het voltallig pastoraal team. De nieuwe parochie Sint Willibrordus is ontstaan door samenvoeging van de twee parochies Sint Willibrordus en HH. Vier Evangelisten.

Per 1 januari 2018 omvat de nieuwe parochie de dertien geloofsgemeenschappen Babberich, Doesburg-Angerlo, Duiven, Groessen, Herwen & Aerdt, Lathum-Giesbeek, Lobith & Tolkamer, Loo, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk, Westervoort en Zevenaar.

In zijn welkomstwoord memoreerde pastoor Thanh Ta dat het Oosters christendom deze dag het Kerstfeest, de geboorte van Christus, viert. “U bent vandaag met meer dan drie naar het oosten gekomen bij het geboortefeest van onze nieuwe parochie,” aldus de pastoor. Op 14 december 2017 heeft de aartsbisschop het fusiedecreet uitgevaardigd. Pastoor Thanh Ta: “Administratief is alles rond. Maar Kerk-zijn is gemeenschap-zijn, Gods volk onderweg. Samen op weg. En op belangrijke punten in het leven willen we samen komen en vieren. Deze viering vormt een transitie, een rite de passage.”

SONY DSCIn zijn homilie sprak kardinaal Eijk over de betekenis van het hoogfeest van Driekoningen voor onze tijd: “Nog niet zolang geleden, vóór de uitvinding van de huidige digitale navigatiesystemen, was het bij de zeevaart voor kapiteins en stuurlieden een hele kunst om de positie en de juiste koers van hun schip te bepalen. Zij oriënteerden zich daarbij onder meer op de sterren. In overdrachtelijke zin spreken wij ook van ‘ons oriënteren’ als we de weg willen weten. Bij het woord oriëntatie denken we daarbij niet alleen aan de route die we met de auto of de fiets of als voetganger volgen, maar ook aan de weg die we met ons leven als geheel willen gaan. We denken dan aan het uiteindelijke doel van ons leven, onze uiteindelijke bestemming en de diepste zin van het leven.” De kardinaal riep alle gelovigen van de nieuw opgerichte parochie op zich te blijven oriënteren op Jezus Christus. Gods Zoon alleen, die met Kerstmis onder ons mensen is gekomen, kan zin geven aan ons leven.
Aan het einde van de viering overhandigde de aartsbisschop van Utrecht de benoemingsbrieven aan de nieuw benoemde bestuursleden. Een enthousiast applaus bevestigde hen. Velen bleven na afloop van de viering na om nieuwjaarswensen uit te wisselen onder het genot van een warme drank. Een groepje voormalig Vietnamese bootvluchtelingen trakteerde hun medeparochianen op vers gebakken Vietnamese loempia’s, die gretig aftrek vonden. Vrijwilligers van de werkgroep Lourdesreis gaven informatie over de voorgenomen pelgrimage samen met het Aartsbisdom Utrecht in april-mei. Ook zamelden zij geld in voor het nieuw opgerichte Lourdesfonds van de parochie. Omroep Gelderland maakte een journaalitem van het druk bezochte en inspirerende samenzijn.

Bron: parochie Sint Willibrordus Zevenaar