Aartsbisdom > Nieuws > Materiaal voor Week van het Katholiek Onderwijs 2021

Materiaal voor Week van het Katholiek Onderwijs 2021

Van 13 tot en met 17 december 2021 organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) de Week van het Katholiek Onderwijs. In samenwerking met Adventsactie/Vastenactie is er ook dit jaar lesmateriaal ontwikkeld voor scholen, te gebruiken tijdens de Advent in aanloop naar Kerstmis. Daarnaast is er een kerstposter (afbeelding) beschikbaar met bijhorende lesbrief.

Voor de kerstposter is dit jaar gebruik gemaakt van het werk van de Nederlandse kunstschilder en glazenier Hans Truijen (1928-2005), ‘Aankondiging van het licht’ (1990). Drs. Liesbeth Stalmeier heeft bij de afbeelding een aantal lessuggesties ontwikkeld. De kerstposter kan worden gedownload en zal ook worden toegestuurd aan alle katholieke scholen en schoolbesturen. Kijk voor de poster ook hier.

Basisonderwijs: ‘Ik zorg voor jou’
In samenwerking met Vastenactie is voor het basisonderwijs lesmateriaal voor de adventstijd ontwikkeld. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Ik zorg voor jou’. In het kerstverhaal komen verschillende aspecten van zorg terug, zoals de herbergier die zorgt voor zijn gasten of Maria die zorgt voor haar kind.

Onderbouw
Voor de onderbouw is er een kleurig digitaal prentenboek met als titel ‘Het zorgkantoor van Bram en Haas’. Daarin is het onderwerp ‘Ik zorg voor jou’ op een speelse manier verwerkt, met bijbehorende vragen en werkvormen.

Midden- en bovenbouw
In het lesmateriaal voor midden- en bovenbouw wordt elke week een andere kant van het thema belicht. Het digitale handboek staat vol met leuke werkvormen, vragen en liedjes en vanzelfsprekend het Bijbelverhaal. Ook is er een opzet voor een kerstviering voor de hele school.

Voortgezet onderwijs: Sint Maarten
Dr. Bill Banning heeft de lesbrief over de heilige Martinus die hij al eerder voor de NKSR ontwikkelde opnieuw geredigeerd. Het thema van deze lesbrief is solidariteit, één van de vijf kernbeginselen van het katholiek sociaal denken. In de lesbrief staan suggesties om de visie op solidariteit concreet te maken voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van het beroemde verhaal van Sint Maarten, ofwel de heilige Martinus. Hij is voor miljoenen mensen eeuwenlang en wereldwijd een inspirerend voorbeeld geworden van concreet sociaal denken en handelen.

Alle materialen zijn te vinden en te downloaden op de website van de NKSR.