Aartsbisdom > Nieuws > Kardinaal Eijk zegent klok Plechelmusbasiliek

Kardinaal Eijk zegent klok Plechelmusbasiliek

In Oldenzaal arriveerde op 12 september de nieuwe zesde klok voor de H. Plechelmusbasiliek. Voor de H. Plechelmusparochie een grote gebeurtenis want daarmee heeft deze basiliek als eerste in Overijssel een zesgelui. Een week later werd de klok na de Eucharistieviering van 10 uur gezegend door kardinaal Eijk, die ook het recent gereviseerde orgel in de basiliek zegende. Het luiden van de nieuwe besklok laat nog even op zich wachten: de klepel is nog niet gearriveerd.

De komst van de klok (3890 kg en een diameter van ongeveer 180 cm) op 12 september was een groot feest: een stoet met oldtimers, muziek en op een platte kar met bloemen de in Spanje gemaakte klok trok naar de basiliek. Bij de zegening op 19 september waren eveneens vele Oldenzalers aanwezig, onder wie burgemeester Welman. Pastoor Reerink had de kardinaal uitgenodigd voor deze plechtigheid. “Dit is de grootste klok die ik ooit heb gezegend,” zei de Utrechtse aartsbisschop. “Het komt niet vaak meer voor dat er een nieuwe luidklok in een kerk is. Ik wilde deze gebeurtenis niet missen.”

In zijn preek stond kardinaal Eijk ook stil bij de toren van de basiliek, de klok en het orgel. “De St. Plechelmusbasiliek hier in Oldenzaal heeft een relatief hoge toren, die bij de restauratie in 1635 zijn huidige hoogte van 60 meter bereikte. In geschiedenisboeken wordt vaak gezegd dat de hoogte van de toren ook een kenmerk was van de trots van de stadsbewoners, die daarmee wilden laten zien hoe welvarend ze wel niet waren. Ook de middeleeuwers die deze basiliek bouwden, en de zeventiende-eeuwers die haar restaureerden, zouden best weleens last kunnen hebben gehad van de al te menselijke trekjes die we eveneens bij de apostelen aantroffen en ook vaak bij onszelf kunnen vaststellen. Maar de oorspronkelijke bedoeling van de kerktoren is toch mensen te herinneren aan hun eigenlijk vaderland, de hemel, en ze de echte weg omhoog te wijzen die daarheen voert. Om deze betekenis van de toren nog te versterken, zijn in de kerktoren ook luidklokken opgehangen en in de torens van de centrale kerken in grote steden ook beiaards aangebracht.”
“Het orgel deelt eveneens in deze opdracht. Zacht spel creëert een sacrale sfeer die ons helpt om te kunnen bidden en onze geest te verheffen tot hemelse sferen. Het geluid van het volle orgel is als een echo van Gods grootheid. Mogen de nieuwe klok in de toren en het gerestaureerde orgel ertoe bijdragen de opdracht van de Kerk te verwezenlijken om iedereen te laten zien waar de echte weg omhoog in ons leven is te vinden.”