Aartsbisdom > Nieuws > Kardinaal Eijk roept op tot steun aan Adventsactie

Kardinaal Eijk roept op tot steun aan Adventsactie

De campagne van Adventsactie staat dit jaar in het teken van voedselzekerheid. Kardinaal Eijk stuurde op 11 november een brief naar de priesters, diakens, pastoraal werkers en diaconaal assistenten in het Aartsbisdom Utrecht en riep op tot steun aan de actie. “Advent is de periode van verwachting, van uitzien naar een nieuw begin, naar God die in Zijn Zoon voor ons mens is geworden. Een periode van hoop. Juist in deze tijd willen we met de Adventsactie deze hoop ook doorgeven. Ik hoop dan ook van harte dat u de Adventsactie actief wilt ondersteunen.”

De Stichting Bisschoppelijke Vastenactie voert de Adventscampagne jaarlijks uit, samen met honderden vrijwilligers uit de parochies, zo schrijft de kardinaal. “Ik zou het zeer waarderen als u de komende adventstijd de Adventsactie onder de aandacht wilt brengen in uw parochie(s). Zeker nu eerder dit jaar de jaarlijkse Vastenactiecampagne vanwege de coronamaatregelen in veel parochies helaas moest worden afgelast, wil ik u vragen om de vrijwilligers in uw parochie extra te motiveren voor de Adventsactie. Op deze manier kunnen we onze solidariteit met mensen ver weg ook in deze moeilijke periode concreet gestalte blijven geven. Juist de kwetsbare gemeenschappen worden onevenredig hard getroffen door de coronapandemie. Zij hebben onze hulp extra hard nodig.”

Projecten
De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen: “We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen doorbreken,” aldus Adventsactie.
Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede: jonge kinderen die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren minder goed op school. De slechte voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een lage inkomstensector en dus in armoede terechtkomen.
De projecten van Adventsactie richten zich daarom op voedselzekerheid. Zo krijgen in DR Congo 50 gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De deelnemers krijgen les in agrarische en verkooptechnieken. In Nicaragua leren families vanwege de aanhoudende droogte nieuwe landbouwtechnieken en op de Westbank krijgen boerengezinnen steun bij het opzetten van landbouwbedrijfjes. En in Malawi leren 160 alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen met het project van Adventsactie hoe ze op ecologische wijze groente kunnen verbouwen.

Voor steun aan Adventsactie, meer informatie over de projecten en diverse materialen: www.adventsactie.nl