Aartsbisdom > Huwelijk en gezin > Juni: Maand van het Heilig Hart

Juni: Maand van het Heilig Hart

De maand juni is van oudsher toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Dit feest wordt gevierd op de 3de vrijdag na Pinksteren en valt hierdoor eigenlijk altijd in de maand juni (dit jaar op 11 juni). De afdeling Huwelijk en Gezin van het Aartsbisdom Utrecht geeft een aantal tips over hoe je met kinderen hierbij stil kunt staan.

Projectmedewerker Elise Bangma-Mertens begint met een korte ontstaansgeschiedenis van dit feest: “Naar het hart wordt verwezen als je veel van iemand houdt. Het hart is vaak gelijk aan liefde. God heeft Zijn grote liefde aan ons getoond door Zijn Zoon, Jezus, te sturen, die voor ons gestorven is aan het kruis. Op 27 december 1673 toonde Jezus zijn liefhebbend hart op een speciale manier aan zuster Margaretha-Maria Alacoque, in Paray-le-Monial (Frankrijk). Hij zei daarbij in een visioen tegen haar: ‘Mijn hart is zo vol liefde voor de mensen, dat het de vlammen van die vurige liefde niet langer kan bevatten. Daarom moet het met uw hulp deze vlammen over de wereld verspreiden.’ Hieruit is deze mooie feestdag ontstaan en daarmee ook de kenmerkende afbeelding van het Heilig Hart van Jezus.”

Volgens Bangma-Mertens is het mooi om met de kinderen bij deze dag stil te staan en met ze te praten over de grote liefde die Jezus voor hen heeft. “Je kunt samen met de kinderen hartjes knutselen en kleuren. Deze hartjes kunnen ze ook aan andere mensen geven of als verrassing achterlaten op de kamer van een gezinslid. Ga, indien mogelijk, met ze naar Jezus in het tabernakel en laat ze ook aan Hem een hartje geven om te laten zien dat ze ook van Jezus houden,” zo tipt ze.

In het artikel gaat ze ook in op de gedachtenis van het Onbevlekte Hart van Maria, dat een kleine week later wordt gevierd, en op diverse andere feesten in juni. Klik hier voor het volledige artikel.