Juni: Maand van het Heilig Hart

De maand juni is van oudsher toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Dit feest wordt gevierd op de 3de vrijdag na Pinksteren en valt hierdoor eigenlijk altijd in de maand juni (dit jaar op 11 juni).

Naar het hart wordt verwezen als je veel van iemand houdt. Het hart is vaak gelijk aan liefde. God heeft Zijn grote liefde aan ons getoond door Zijn Zoon, Jezus, te sturen, die voor ons gestorven is aan het kruis. Op 27 december 1673 toonde Jezus zijn liefhebbend hart op een speciale manier aan zuster Margaretha-Maria Alacoque, in Paray-le-Monial (Frankrijk). Hij zei daarbij in een visioen tegen haar: “Mijn hart is zo vol liefde voor de mensen, dat het de vlammen van die vurige liefde niet langer kan bevatten. Daarom moet het met uw hulp deze vlammen over de wereld verspreiden.” Hieruit is deze mooie feestdag ontstaan en daarmee ook de kenmerkende afbeelding van het Heilig Hart van Jezus.

Het is mooi om met de kinderen bij deze dag stil te staan en met ze te praten over de grote liefde die Jezus voor hen heeft. Je kunt samen met de kinderen hartjes knutselen en kleuren. Deze hartjes kunnen ze ook aan andere mensen geven of als verrassing achterlaten op de kamer van een gezinslid. Ga, indien mogelijk, met ze naar Jezus in het tabernakel en laat ze ook aan Hem een hartje geven om te laten zien dat ze ook van Jezus houden.

De zaterdag na het feest van het Heilig Hart van Jezus viert de Kerk de gedachtenis van het Onbevlekte Hart van Maria. Deze twee liturgische vieringen zijn nauw met elkaar verbonden.
Het Heilig Hart van Jezus toont de liefde die God voor ons heeft. Het Onbevlekte Hart van Maria laat ons zien hoe groot Maria’s liefde is tot God. De liefde van haar hart is een voorbeeld voor hoe wij God lief kunnen hebben. Omdat Maria onbevlekt ontvangen is, is zij de enige mens die God volledig kan liefhebben. Wij kunnen dat niet, maar we kunnen het wel proberen en haar liefde als voorbeeld nemen.

Naast het feest van het Heilig Hart van Jezus zijn er nog meer feesten die in juni gevierd worden. Denk bijvoorbeeld aan het hoogfeest van het Heilig Sacrament (2de zondag na Pinksteren) en de hoogfeesten van de geboorte van Johannes de Doper (24 juni) en de heilige apostelen Petrus en Paulus (29 juni). Ook dit zijn mooie feesten om in het gezin aandacht aan te besteden. Kijk op www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen voor inspiratie om deze feesten in je gezin te vieren.