Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Inschrijving bisdombedevaart Lourdes geopend

Inschrijving bisdombedevaart Lourdes geopend

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Aartsbisschop Eijk heeft zich als eerste ingeschreven voor de Utrechtse bedevaart naar Lourdes. Hij deed dit online, via de website van reisorganisatie VNB. Ook hoofdaalmoezenier Cornelissen (vicaris van Deventer), bedevaartcoördinator G. Lokate en hulpbisschop Woorts schreven zich in. Deze bedevaart zal van 28 april – 5 mei 2012 plaatsvinden en is een vervolg op de succesvolle reis uit 2009, die ruim 1.000 deelnemers telde.

De bedevaart in 2012 kent drie reisopties: per bus, per TGV en per vliegtuig. Pelgrims die zorg behoeven, kunnen met de VNB Lance naar Lourdes reizen: dit is een aangepaste bus, speciaal geschikt voor pelgrims die gebruik maken van een (elektrische) rolstoel of voor pelgrims die liggend vervoerd moeten worden.

Dwarsverbanden
Ontmoeting staat in 2012 centraal in Lourdes: de ontmoeting met Maria, via haar de ontmoeting met de Levende Heer, maar ook de onderlinge ontmoeting: het Aartsbisdom Utrecht telt sinds kort 49 nieuwe parochies, een gezamenlijke bedevaart is een prima manier om elkaar (beter) te leren kennen. Door samen op pad te gaan, ontstaan dwarsverbanden tussen mensen en kerklocaties binnen één grote parochie. Ook de band tussen parochies en het bisdom wordt sterker. In 2012 zal het bidden van de rozenkrans een belangrijke rol spelen in het Lourdesprogramma. Zo heeft de catechese in Lourdes deels de rozenkrans als onderwerp.
Aartsbisschop Eijk: “Ik koester warme herinneringen aan onze bisdombedevaart in 2009. Ik nodig iedereen – jong en oud – uit ons bisdom dan ook van harte uit om in 2012 mee te gaan met deze bedevaart. Want samen naar Lourdes reizen is een ervaring van blijvende betekenis.”

Meer informatie over de reisopties en prijzen:
– informeer bij uw parochiecoördinator,
– kijk op www.vnb.nl of bel VNB: 073 6818111,
– kijk op de speciale Lourdespagina op www.aartsbisdom.nl, neem contact op via tel.: 030 2361570 of mail de coördinator van de reis, Ben Lokate: lokate@aartsbisdom.nl.