Aartsbisdom > Nieuws > Grafsteen kardinaal Simonis gezegend

Grafsteen kardinaal Simonis gezegend

Op de begraafplaats St. Barbara in Utrecht heeft kardinaal Eijk op 2 september de grafsteen gezegend van zijn voorganger kardinaal Simonis. De grafsteen, een geschenk van de Adrianusstichting, was enkele dagen eerder geplaatst. De steen is vervaardigd door broeder Leo Disch osb van de Abdij Sint-Benedictusberg te Mamelis.

“Dankzij de kunstzinnigheid en het vakmanschap van broeder Leo wordt het graf van kardinaal Simonis nu gemarkeerd door een zeer fraaie en waardige grafsteen,” zo zei kardinaal Eijk in zijn overweging. Familieleden en vrienden van kardinaal Simonis woonden de plechtigheid bij, ook de Utrechtse hulpbisschoppen Hoogenboom en Woorts, de Rotterdamse bisschop Van den Hende (voorzitter van de Bisschoppenconferentie), bisschop De Korte van ’s-Hertogenbosch en mgr. Karel Kasteel waren aanwezig.

Op de grafsteen is het wapen van kardinaal Simonis afgebeeld en staat zijn wapenspreuk vermeld: ‘Opdat zij U kennen’. Kardinaal Eijk: “Deze wapenspreuk is ontleend aan Joh. 17,3, uit het gedeelte van het hogepriesterlijk gebed dat zojuist is voorgelezen: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God …’ Kardinaal Simonis hield veel van het Evangelie volgens Johannes. Hij heeft dan ook zijn proefschrift aan het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome gewijd aan het thema van de Goede Herder uit de parabel in hoofdstuk 10 van dit Evangelie.”
Kardinaal Eijk memoreerde ook de standvastigheid van zijn voorganger, “onverdroten ging hij door met de verkondiging van de ware God, die Christus ons heeft geopenbaard. Hij deed dat in eenvoudige catechetische, zeer gewaardeerde preken tijdens vormselvieringen, opdat de vormelingen en andere aanwezigen de ware God zouden kennen. Zijn wapenspreuk maakte hij ook waar in zijn talrijke preken, in de voorbereiding waarvan hij de nodige tijd stak en waarin zijn kennis van de exegese dikwijls doorklonk. Ook zijn talrijke pastorale brieven hadden tot doel dat mensen de ware God zouden kennen.”
“De zegening van de grafsteen is in zeker opzicht een droef moment, zeker voor de familieleden van kardinaal Simonis. Maar het is ook een moment van grote dankbaarheid voor zijn authentieke verkondiging van de ware God, aan wie hij altijd trouw bleef, ondanks alle stormen die over hem zijn heengegaan. Deze dankbaarheid brengen we vandaag tot uiting door de zegening van de grafsteen die zijn rustplaats hier op aarde bedekt. We doen dit in het geloof dat de steen voor het graf van Christus, de Goede Herder, was weggerold, als teken van Zijn verrijzenis, Christus die ons is voorgegaan naar het huis van de Vader.”

Foto’s: Ramon Mangold

Tags: