Aartsbisdom > Nieuws > Emeritus priester W.P.J. Bertels overleden

Emeritus priester W.P.J. Bertels overleden

Wilhelmus Paulus Johannes Bertels, emeritus priester van het Aartsbisdom Utrecht, is op 16 februari 2016 te Utrecht overleden. Wim Bertels werd geboren te Amersfoort op 24 mei 1929. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1958 was hij achtereenvolgens kapelaan te Driel, Borne (H. Stephanus) en Utrecht (Christus Koning) en vervolgens vanaf 1 januari 1974 ziekenhuispastor in het Diakonessenhuis en het Ziekenhuis Oudenrijn te Utrecht.

Daarbij was hij tevens belast met de zielzorg voor rooms-katholieken in het Voorhoevehuis en het Van Koningsbruggenhuis te Utrecht. Met ingang van 24 mei 1994 ging hij met emeritaat.

Na het behalen van zijn HBS-diploma, het vervullen van de militaire dienstplicht en een jaar lang les in Grieks en Latijn op het Kleinseminarie in Apeldoorn, kwam Wim Bertels in de klas van het Grootseminarie die in 1952 naar het Philosophicum Dijnselburg ging. Hij was na zijn priesterwijding eerst enkele jaren actief in het parochiepastoraat, maar het grootste gedeelte van zijn leven als priester was Wim werkzaam in ziekenhuizen en verpleeghuizen in Utrecht. Daar heeft hij veel ouderen, zieken en stervenden met liefde en toewijding geestelijk bijgestaan.
“Hij had grote interesse in geschiedenis en hield van kunst en literatuur. De Franse taal was hem zeer dierbaar. Soms zei hij terloops, maar veelzeggend: ‘Ik kan alleen nog maar in het Frans spreken’,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. Gevraagd naar waarin hij als mens en gelovige zijn hoop en vertrouwen stelde, antwoordde Wim Bertels vaak zingend: “In manus Tuas Domine…” waaraan hij dan toevoegde: “Dat zongen wij vroeger al bij de verkenners, in het avondgebed.”
Kardinaal Eijk: “Toen in de avond van zijn leven zijn lichamelijke en geestelijke krachten af begonnen te nemen heeft hij dat moedig en met groot Godsvertrouwen gedragen en heeft hij uiteindelijk zijn leven in de handen van de Heer gelegd.”

Een dankdienst voor het leven van Wim Bertels wordt gehouden op woensdag 24 februari 2016 om 14.00 uur in de Dominicuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam. Na de viering is er in deze kerk gelegenheid voor ontmoeting en condoleance.

Klik hier voor het volledige overlijdensbericht