Aartsbisdom > Nieuws > Emeritus pastoor J.H.J. Morren overleden

Emeritus pastoor J.H.J. Morren overleden

Te Delden is op 5 maart in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Jan Hendrik Joseph Morren, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Utrecht op 21 augustus 1921. Na zijn priesterwijding op 24 juli 1949 was hij achtereenvolgens kapelaan te Enter, Groessen, Groenlo en Utrecht (Salvator). Per 1 juli 1981 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Willibrordparochie te Hengelo (Gld.) en per 15 februari 1987 werd hij tevens benoemd tot medepastor van de H. Willibrordparochie te Vierakker.

Met ingang van 1 september 1988 ging hij met emeritaat. Jan Morren is geboren en getogen in Utrecht. Hij had twee broers en twee zussen. Zijn moeder overleed toen hij anderhalf jaar oud was, zijn vader hertrouwde. “Net als zijn broer Kees werd ook Jan priester. Hij mocht maar liefst 71 jaar priester zijn van ons aartsbisdom,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden.
“De mooiste tijd van zijn rijke priesterleven waren de jaren dat hij bouwpastoor was van de St. Pauluskerk in Almelo. Hij was een actieve en beminnelijke priester die altijd voor iedereen klaar stond en weinig voor zichzelf opeiste. Hij preekte goed en vierde trouw de Eucharistie.” Jan Morren woonde na zijn emeritaat in Delden en assisteerde tot op hoge leeftijd in Twentse parochies. “Tot het laatst toe werd hij trouw bezocht door enkele oud-collega’s en goede vrienden. Een toegewijd priester is van ons heengegaan,” aldus kardinaal Eijk.

De Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd op maandag 9 maart om 14.30 uur in de H. Blasiuskerk, Langestraat 78 te Delden. Vanaf 14.00 uur kan in deze kerk afscheid van hem worden genomen. Aansluitend aan de uitvaartmis vindt de begrafenis plaats op het parochiële kerkhof naast voornoemde kerk te Delden.

Klik hier voor het volledige overlijdensbericht