Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Lourdes > Eerste tussenstand en thema bisdombedevaart Lourdes 2015

Eerste tussenstand en thema bisdombedevaart Lourdes 2015

lourdesgrotklbr

Van 2 t/m 9 mei 2015 gaat het Aartsbisdom Utrecht opnieuw op bedevaart naar Lourdes. Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is net als in 2012 vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij vertelt dat de voorbereidingen voorspoedig verlopen en meldt de eerste tussenstand.

“Een groot aantal parochies heeft inmiddels een optie genomen op deze bisdombedevaart: in totaal bedraagt de tussenstand nu al 1.030 opties! Veel andere parochies zijn momenteel bezig met de inventarisatie: zij moeten hun opties dus nog doorgeven,” aldus vicaris Cornelissen. Onlangs is het pastoraal jaarthema voor 2015 bekend geworden: ‘Lourdes, de vreugde van de zending’. Dit thema wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Facebook
De bedevaarten van het aartsbisdom zijn voortaan ook te vinden op Facebook: op de pagina ‘Op bedevaart met het Aartsbisdom Utrecht’ zijn de afgelopen diocesane bedevaarten bijeen gezet, wordt de aankomende bedevaart naar Lourdes aangekondigd en is een begin gemaakt met een fotoarchief. Met name deze fotoverzameling zal de komende tijd nog worden aangevuld. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over de diocesane bedevaart naar Lourdes, wordt die uiteraard ook gedeeld op Facebook.

Like ons op Facebook: klik hier!