Aartsbisdom > Sint Caecilia > Eerste deel cantorcursus afgesloten

Eerste deel cantorcursus afgesloten

In deze tijd van de coronaviruspandemie gingen veel koren over tot de inzet van cantores. Vandaar dat de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia voor kerkmuziek een cantorcursus organiseert voor mensen die verder willen komen met voorzingen in de liturgie zoals cantores, voorgangers en koorleiders. Inmiddels is het eerste deel bestaande uit vier cursusochtenden in oktober-november afgesloten.

Marcus de Haard van Sint Caecilia was cursusleider en licht de achtergrond en de inhoud van deze cantorcursus toe: “Een belangrijke taak van de cantor is het voorzingen van de antwoordpsalm, een onderdeel van de woorddienst. Tijdens de cursus werd uitleg en oefening gegeven in communicatie, ontspanning, ademhaling, houding en aankondiging. Maar ook de voorbereiding, de tekst, de muziek en het luisterend zingen. Welke stem zet je op? Het werken met verschillende soorten microfoons kwam eveneens aan bod, evenals de akoestiek van een kerk, de plek van de cantor en de samenwerking met de organist. In de aangesloten kerkruimte werd het geleerde vervolgens in de praktijk gebracht.”
Cursist Elles Veltkamp over deze cursus: “De sfeer was erg goed. Het luisterend zingen was nieuw voor de meesten van ons. Zingen niet als doel, maar als middel om de liturgie te vieren. Een cantor hoeft niet per se de beste zanger van het koor te zijn. Zuiver en herkenbaar is genoeg. Veel belangrijker is het vermogen tot interactie met de overige gelovigen; het aanzetten tot samenzang en het zachter zingen of zwijgen als de rest van de kerk zingt, of wordt geacht te zingen. Het eindresultaat van deze cursus geeft een goede start voor deel twee van de cursus, die gepland staat voor 2022. In totaal bestaat de cursus uit drie blokken van vier tot zes lessen.”