Aartsbisdom > Nieuws > Diaken Ton Ruiter overleden

Diaken Ton Ruiter overleden

Te Lemelerveld is op 16 november overleden de eerwaarde heer Antonius Wilhelmus Maria Ruiter, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Raalte op 17 mei 1946. Na zijn wijding tot permanent diaken op 1 december 1996 was hij, verbonden aan het dekenaat Salland, pastoraal werkzaam met een zending in de geloofsgemeenschappen binnen het parochieverband Noord-Oost Salland.

Deze maken sinds 1 januari 2011 deel uit van de nieuwe parochie Emmanuel. “Als vrijwilliger in zijn thuisparochie in Lemelerveld raakte Ton meer en meer geboeid door Jezus Christus en Zijn zorg voor de kleinen. Hij volgde de diakenopleiding in Dijnselburg en deed een diaconale stage in de St. Vitusparochie in Dedemsvaart. Daar is hij ook gewijd tot permanent diaken en vanuit het dekenaat werd hij gedetacheerd in de samenwerkende parochies in Noordoost Salland,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht.

Ruiter wilde als diaken “opkomen voor mensen in nood, voor de minstbedeelden. De laatste jaren was hij als onbezoldigd diaken vooral dienstbaar in een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen binnen de Emmanuelparochie, met name in Ommen en Dalfsen,” aldus de kardinaal. Diaken Ruiter assisteerde regelmatig in Eucharistievieringen “en in zijn verkondiging legde hij de nadruk op Christus die zichtbaar wordt in de minsten. Door zijn plotseling heengaan verliezen wij een zeer toegewijde diaken. Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken. We wensen en bidden zijn vrouw Diny en de kinderen en kleinkinderen veel troost en kracht toe. Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.”

De avondwake vindt plaats op dinsdag 21 november om 19.30 uur in de kerk H. Hart van Jezus, Posthoornweg 6 te Lemelerveld. De Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd op woensdag 22 november om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het parochiële kerkhof te Lemelerveld.

Lees hier het volledige overlijdensbericht