Aartsbisdom > Nieuws > Diaken Henk van de Wakker overleden

Diaken Henk van de Wakker overleden

Te Amersfoort is op 27 april 2022 in de Heer overleden de eerwaarde heer Hendrik Everardus van de Wakker, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Amersfoort op 7 juni 1941. Na zijn wijding tot permanent diaken op 14 december 1996 was hij als diaken werkzaam in de H. Henricusparochie te Amersfoort en binnen Zorgaccent Amersfoort voor de locaties Puntenburg, Birkhoven en de Stuifberg. Met ingang van 14 december 2008 ging hij met emeritaat.

In de St. Henricusparochie in de wijk Soesterkwartier “leefde Henk mee met ieders wel en wee, toonde zich bijzonder trouw in zijn pastorale contacten en probeerde waar mogelijk te ondersteunen, al was het maar door zijn aanwezigheid,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. “Henk liet zich kennen als een hartelijke en bescheiden man die iedereen positief tegemoet trad en makkelijk contact legde. Hij was daarbij ook een gevoelige man die goed kon luisteren en oog had voor de stille en ongeziene medemens,” aldus de Utrechtse aartsbisschop. Henk was ook vele jaren verbonden aan het gastenhuis van Kasteel Slangenburg bij Doetinchem. Kardinaal Eijk: “De rol van gastheer voor rustzoekende mensen in een meditatieve omgeving was hem op het lijf geschreven. Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.”

De H. Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd op woensdag 4 mei om 13.00 uur in de St. Josephkerk, Van Tuyllstraat 29 te Hooglanderveen. Aansluitend, maar separaat te bezoeken, is er de mogelijkheid tot condoleren van 14.30 tot 15.30 uur in ‘t Houteveen, Van Tuyllstraat 22 (tegenover de kerk). Daarna wordt diaken Van de Wakker, met de urn van zijn echtgenote Adri, in besloten kring begraven door zijn (klein)kinderen op de R.-K. Begraafplaats Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort.

Klik hier voor het volledige overlijdensbericht