Aartsbisdom > Nieuws > Diaken Ad Vernooij (87) overleden

Diaken Ad Vernooij (87) overleden

In verpleeghuis De Rijnhof te Renkum is op 16 mei in de Heer overleden de eerwaarde heer Adrianus Thomas Vernooij, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Utrecht op 7 april 1933. Na zijn wijding tot permanent diaken op 28 oktober 1990 was hij als diaken werkzaam in de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie te Doorwerth met een eerste verantwoordelijkheid voor diaconie.

Met ingang van 28 oktober 1993 werd hij in het samenwerkingsverband van de parochies te Doorwerth en Heelsum tevens benoemd in de St. Josephparochie te Heelsum. Met ingang van 8 februari 2001 ging hij met emeritaat.

“Ad is vele jaren in diverse functies actief vrijwilliger geweest binnen de toenmalige parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Doorwerth. Ook zijn vrouw Diny Vernooij-Evertzen heeft daar ruim 40 jaar vrijwilligerswerk gedaan,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden.
Kardinaal Eijk: “Ad Vernooij had een groot hart voor zieken en ouderen. Mensen die in de financiële zorgen en problemen zaten probeerde hij te helpen waar dat kon. Ad had een drukke baan bij een dakdekkersbedrijf. Zijn eerste zorg ging uit naar zijn gezin. In 1993 werd hij getroffen door een herseninfarct. Na een lange tijd van revalidatie trad herstel in en kon hij zijn werk en de uitoefening van zijn diakenambt deels weer oppakken. Ad ging graag voor in de viering van het sacrament van de doop. Ook het kerkelijk bezoekwerk was hem dierbaar. De momenten waarop hij bij parochianen thuis de ziekencommunie mocht uitreiken, beleefde hij intens. Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie.”

Vanwege de coronamaatregelen zullen de uitvaartdienst in de kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Renkum en de begrafenis op de R.K. begraafplaats te Doorwerth in besloten kring plaatsvinden.

Klik hier voor het volledige overlijdensbericht