Aartsbisdom > Nieuws > Dankviering in Catharinakathedraal voor paus Benedictus XVI

Dankviering in Catharinakathedraal voor paus Benedictus XVI

In de St. Catharinakathedraal te Utrecht was op 28 februari om 12.30 uur een dankviering bij gelegenheid van het terugtreden van paus Benedictus XVI. Hoofdcelebrant was hulpbisschop Hoogenboom, onder de concelebranten waren hulpbisschop Woorts, vicaris Pauw, vicaris Cornelissen en plebaan Van der Vegt. Kardinaal Eijk is momenteel in Rome, waar hij vandaag met de andere kardinalen afscheid nam van paus Benedictus XVI.

De Deken van het College van Kardinalen, kardinaal Sodano, sprak bij die gelegenheid de paus toe en bedankte hem. Ook de paus sprak woorden van dankbaarheid in de richting van de kardinalen. Na afloop namen de kardinalen – inclusief kardinaal Eijk – individueel afscheid van de paus.

‘Onwerkelijk’
Mgr. Hoogenboom noemde in zijn preek paus Benedictus XVI “een nederige werker in de wijngaard van de Heer” – woorden waarmee deze paus zichzelf had omschreven toen hij bijna acht jaar geleden tot paus werd gekozen. “In deze Eucharistieviering zeggen we ‘Goddank’ tegen het pontificaat van paus Benedictus XVI,” aldus Hoogenboom. “Maar wat voelt het onwerkelijk dat deze paus terugtreedt,” voegde hij eraan toe.
Mgr. Hoogenboom refereerde ook aan zijn twee ontmoetingen met deze paus, waarvan de laatste veel indruk maakte: “Daar sta je dan, ontroerd, oog in oog met deze innemende man. We hebben deze paus leren kennen als een leraar die opvallend zachtmoedig is. Een beminnelijk, nederig mens.” Deze paus sprak vaak vol lof over zijn voorganger Johannes Paulus II en stond voor dezelfde zaak: “Hij had net als de vorige paus de taak en verantwoordelijkheid om het geloof ongeschonden door te geven aan de volgende generatie.” Soms waren de wegen tijdens zijn pausschap duister, memoreerde de Utrechtse hulpbisschop, “maar steeds heeft paus Benedictus XVI de liefde van God en het licht van Gods waarheid vooropgesteld.” Hij noemde ook de drie “parels van encyclieken, de drie kostbare Jezusboeken en de vele toespraken en homilieën van de paus. Benedictus XVI heeft ons geholpen door ons te laten groeien in geloof en in ons mens-zijn. Zijn spreken was uitnodigend om ons te laten leiden door Christus.”
“Velen, ook ik, kampen nu met een gevoel van verweesdheid,” aldus mgr. Hoogenboom. “Maar Benedictus XVI heeft meermalen gezegd dat hij de Kerk niet verlaat.” Mgr. Hoogenboom besloot zijn homilie met een oproep tot gebed voor de paus in de periode na zijn terugtreden en voor een goede opvolger.

Na de Eucharistieviering was er uitstelling van het Allerheiligst Sacrament met gelegenheid tot stil gebed, om 15.00 uur gevolgd door het gezongen rozenkransgebed. De dag in de kathedraal besloot met de gezongen Vespers van de dag en de zegen met het allerheiligst Sacrament.

Tags: