Aartsbisdom > Nieuws > Dag van het Jodendom 2021: ‘Plaats van samenkomst’

Dag van het Jodendom 2021: ‘Plaats van samenkomst’

Voor de Dag van het Jodendom 2021 (zondag 17 januari) staat de plaats van samenkomst rondom het Woord Gods in kerk en synagoge centraal. “Hoe helpt het gebouw om de ontmoeting met God tot stand te brengen? Spreekt God tot ons door de Heilige Schrift? Rondom deze vragen is het thema voor 2021 opgebouwd,” aldus de organisatoren. Katholiekleven.nl maakte een video bij gelegenheid van deze dag.

In deze video vertelt rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam over de synagoge als huis van gebed, huis van leren en huis van samenkomst. Op zijn beurt vertelt Paul Zondag van de rooms-katholieke Petrus en Pauluskerk in Maassluis over het kerkgebouw. Op de website van de Dag van het Jodendom is werkmateriaal beschikbaar. Omdat vanwege het coronavirus een bezoek aan Joodse gebedshuizen lastig is, zijn daar bovendien filmpjes verzameld van Nederlandse synagogen, zoals die in Arnhem en Enschede in het Aartsbisdom Utrecht.
De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt inhoudelijk ondersteund door de Katholieke Raad voor het Jodendom. De Utrechtse hulpbisschop mgr. H. Woorts is bisschop-referent voor Kerk en Jodendom.

In de video toont rabbijn Ten Brink de kijker de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. “De synagoge kent drie pijlers; een ‘beet tefila’, een huis van gebed. Een ‘beet midrasj’, een huis van leren. En een ‘beet knesset’, een huis waar mensen bij elkaar komen. En wij noemen het als een soort koosnaampje een sjoel. Het is een Jiddische term voor ‘Schule’, het Duitse ‘school’. Dat geeft aan dat we hier leren met elkaar,” aldus Ten Brink. Hij geeft ook uitleg over onder andere de sjoelruimte en over de aanwezige Tora-rollen.
Paul Zondag gaat in op de indeling en de verschillende elementen van het rooms-katholieke kerkgebouw, zoals het tabernakel en het altaar.

Meer informatie: www.dagvanhetjodendom.nl

Tags: ,