Aartsbisdom > Nieuws > Boek en minisymposium ‘De band van de liefde’

Boek en minisymposium ‘De band van de liefde’

In het Ariënsinstituut te Utrecht presenteren kardinaal Eijk en uitgeverij KokBoekencentrum op 27 oktober tijdens een mini-symposium het nieuwe boek van de Utrechtse aartsbisschop, getiteld ‘De band van de liefde’. Met ‘De band van de liefde’ heeft kardinaal Eijk een standaardwerk geschreven over de huwelijksmoraal en de seksuele ethiek in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij werd op dit idee gebracht door de cursus huwelijksmoraal en seksuele ethiek die hij al jaren verzorgt aan het seminarie voor late roepingen Bovendonk (bisdom Breda).

Kardinaal Eijk: “De huwelijksmoraal en de seksuele ethiek van de Rooms-Katholieke Kerk staan in de huidige samenleving, maar ook onder grote groepen katholieken onder zware kritiek en worden vaak slecht begrepen. In dit boek wil ik duidelijk maken hoe de leer van de R.-K. Kerk over de huwelijksmoraal en de seksuele ethiek verankerd is in haar Gods- en mensbeeld en de bronnen voor haar leer: de Heilige Schrift, de Traditie en de uitspraken van het kerkelijk leergezag. Het gaat hier om een systematisch-theologische (moraaltheologische), geen pastoraal-theologische benadering. Deze is vooral bedoeld voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, theologen en theologiestudenten.”

Het boek gaat in op de vaak gestelde vraag waarom de Kerk andere waarden en normen voorhoudt dan de huidige westerse cultuur. KokBoekencentrum: “Waarom houdt ze bijvoorbeeld vast aan het huwelijk tussen man en vrouw? De visie op seksualiteit wordt bepaald door de visie op de mens en God. Daaruit komt een seksuele ethiek voort die het welzijn van alle mensen op het oog heeft. Dit boek biedt een mooie inkijk in het hart van de katholieke ethiek.”
Kardinaal Eijk maakt in zijn boek “dankbaar gebruik van de theologie van het lichaam die paus Johannes Paulus II ontwikkelde.” Deze theologie is nog te weinig bestudeerd en bekend, aldus kardinaal Eijk, “maar zal naar mijn verwachting in de toekomstige decennia een grote invloed uitoefenen op het theologisch doordenken van het huwelijk.”

Programma:

  • 15.30 uur: Inloop met koffie en thee
  • 16.00 uur: Opening
  • 16.05 uur: Dr. Pieter Gorter: Korte reactie op het boek en overhandiging eerste exemplaar aan kardinaal Eijk
  • 16.25 uur: Dr. L. Hendriks: De fundamentele analyse van het huwelijk op basis van de theologie van het lichaam van Johannes Paulus II
  • 16.55 uur: Dr. Anton ten Klooster: De gendertheorie
  • 17.25 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen
  • 17.45 uur: Hapje en drankje en gelegenheid om het boek te kopen (€ 32,50)

Deelname aan het mini-symposium is gratis. Vanwege de beperkte capaciteit van de zaal is vooraf aanmelden echter verplicht: klik hier.

Locatie:
Ariënsinstituut (opleidingscentrum van het Aartsbisdom Utrecht)
Keistraat 9
3512 HV Utrecht

Het boek is ook rechtstreeks verkrijgbaar bij de uitgeverij:
Hardback (€ 32,50)
Ebook (€ 19,99)

 

Tags: