Aartsbisdom > Algemene Bisschoppensynode 2023-2024 > Bisdommen: meer tijd voor consultatiefase synode 2023

Bisdommen: meer tijd voor consultatiefase synode 2023

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome heeft op vrijdag 29 oktober aan de bisschoppen wereldwijd laten weten dat de bisdommen meer tijd krijgen voor de eerste fase van de Algemene Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De einddatum voor die fase is verschoven van april naar 15 augustus 2022.

De Bisschoppensynode geeft hiermee gehoor aan de vele verzoeken die ze heeft gekregen voor verlenging van de consultatiefase in de bisdommen.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie zal binnenkort besluiten wat dit precies gaat betekenen voor de termijn van indiening van de synodeverslagen uit de bisdommen. Hierover wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de bisdommen en via de bisdommen met alle andere betrokkenen.