Aartsbisdom > Zoekresultaten voor 'procedure uitschrijven'

In- en uitschrijven bij de R.-K. Kerk

In- en uitschrijven bij de Rooms-Katholieke Kerk

De kerkledenadministratie Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

Een ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Omdat sprake is van privégegevens moet hier zorgvuldig en volgens de wettelijke regels mee worden omgegaan. Regels over hoe bestanden moeten worden beheerd, hoe mensen zich in- en uit kunnen schrijven. Bij de Rooms-Katholieke Kerk gaat het in Nederland om de gegevens van enkele miljoenen mensen.

In de op deze pagina te downloaden notitie staat het antwoord op de vraag naar de procedures rond aan- en afmelden als parochiaan en kerklid en op andere veel gestelde vragen over de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Brochure: De procedure m.b.t. in- en uitschrijven

De belangrijkste vragen en antwoorden over in- en uitschrijven hebben we op een rij gezet: klik hier.

Bij uitschrijven: een brief of formulier?

Uitschrijven als parochiaan en uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk gaat altijd via uw parochie. Of u dat per brief of het hieronder te downloaden voorbeeldformulier doet, maakt niet uit. Het voorbeeldformulier geeft wel duidelijk aan wat u in ieder geval moet invullen. Stuurt u een brief dan moet daarin uiteraard dezelfde informatie staan. Zie ook het antwoord op de vragen 7, 8 en 9 bij vraag en antwoord.

Voorbeeldformulier uitschrijven

Bij welke parochie hoor ik?

Weet u niet tot welke parochie u hoort? Op de speciale website ‘zoekparochie’ kunt u uw postcode en huisnummer invullen, waarna de contactgegevens van uw parochie in beeld komen.

NB Het Aartsbisdom Utrecht is ingedeeld in ca. 50 grote parochies, die zijn onderverdeeld in lokale geloofsgemeenschappen. Omdat de kerkledenadministratie in de lokale geloofsgemeenschap wordt bijgehouden, verschijnen de contactgegevens van de betreffende locatie in beeld.

Zoek uw parochie

Eenduidige procedure in- en uitschrijvingen Rooms-Katholieke Kerk

Recent heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een hernieuwde brochure uitgegeven met de titel ‘De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de ledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk’. Hierin wordt uitgelegd hoe men zich in- en uit kan schrijven en tevens hoe parochies hiermee om dienen te gaan. De procedures zijn gecommuniceerd met alle parochies en gelden voor de gehele Nederlandse kerkprovincie. Doelstelling is om hiermee de procedures op een eenduidige en duidelijke manier te communiceren.

Lees verder

AVG-nieuws: vragen aan parochies over Kerkbalans

De campagnetijd voor Actie Kerkbalans is voorbij. Sommige parochies hebben naar aanleiding van deze actie vragen gekregen van kerkleden, gerelateerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De antwoorden op deze vragen zijn van belang voor alle parochies. De belangrijkste vragen en antwoorden zijn:

Lees verder