Aartsbisdom > Nieuws > Voormalig priester H.G.J. Kruthoff overleden

Voormalig priester H.G.J. Kruthoff overleden

Op 16 februari 2021 overleed de heer Hendrikus Gerhard Joseph Kruthoff. Hij werd geboren te Losser op 10 februari 1938. Na zijn priesterwijding op 22 juli 1962 was hij pastoraal werkzaam in de parochies te Heino, Groenlo en Arnhem. Nadat hem dispensatie van de celibaatsverplichting was verleend, was de heer Kruthoff van 1975 tot 1 maart 1999 achtereenvolgens als catecheet werkzaam aan de Scholengemeenschap ’t Rytbroeck en het R.-K. Cortenbosch College, beide te Apeldoorn. Op 1 maart 1999 werd hem op eervolle wijze ontslag verleend en ging hij met pensioen.

De uitvaart en crematie hebben op vrijdag 19 februari jl. plaatsgevonden.

Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn vrouw en familie kracht toe.

Correspondentieadres:
Dortherweg 2
7214 PR Epse

Klik hier voor de rouwkaart