Aartsbisdom > Algemene Bisschoppensynode 2023-2024 > Synodale Kerk: Vijf vragen aan kardinaal Eijk

Synodale Kerk: Vijf vragen aan kardinaal Eijk

Wat is een ‘synodale Kerk’ en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? In een reeks persoonlijke interviews gaan de Nederlandse bisschoppen met Katholiekleven.nl in gesprek over belangrijke uitdagingen voor de Kerk. De gesprekken vinden plaats in het verlengde van de diocesane fase van de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. In zijn video blikt kardinaal Eijk terug op de gesprekken die in het Aartsbisdom Utrecht hebben plaatsgehad.

“Mensen zeiden hele mooie dingen,” zegt kardinaal Eijk. “Wat betreft de missie is het van belang dat iedereen in de Kerk meedoet en niet passief erbij staat. Iemand zei: we moeten van passagier bemanningslid worden.” Dat typeert volgens hem wat nodig is voor de opbouw van een geloofsgemeenschap. “Iedereen heeft de taak om Christus en Zijn Evangelie te verkondigen.” Kardinaal Eijk gaat daarbij in op het belang van de persoonlijke relatie met Christus en het innerlijk leven dat daarvoor nodig is. Dat geldt ook voor catechese. Naast kennisoverdracht zou deze “mensen moeten brengen tot spiritualiteit en een leven geleid door de Heilige Geest.”

Achtergrond
Op 17 oktober 2021 startte in de bisdommen wereldwijd de diocesane fase van de Bisschoppensynode. In elk bisdom vonden op uitnodiging van paus Franciscus gesprekken plaats over onderwerpen en richtvragen die vanuit Rome werden aangereikt. De bisschoppen werden gevraagd met hun diocesane verslag in te brengen “wat kan bijdragen aan de volgende fase van het synodale proces.”
In november gaan de bisschoppen op Ad limina bezoek. In Rome vieren ze samen de Eucharistie bij de graven van de apostelen, ze hebben een ontmoeting met de paus en bezoeken diverse dicasteries (‘ministeries’) van de curie. Hoe zien de bisschoppen het ad limina bezoek als een uiting van de synodale Kerk? Ook deze vraag komt in de interviews naar voren. De video’s verschijnen in juli en augustus op katholiekleven.nl, rkkerk.nl en de bisdomwebsites.